پایگاه خبری تحلیلی آریا جوان

آخرين مطالب

زنان و دختران رانده شده از خانه/ روي نازيباي جامعه دختران

زنان و دختران رانده شده از خانه/ روي نازيباي جامعه

  بزرگنمايي:

بسياري از زنان و دختران آسيب ديده که قرباني تشنج و اختلاف در خانواده ها، سوء تفاهم ها و انواع خشونت ها شده اند چاره کار را در ترک خانواده به عنوان کانون بحران مي بينند.
اين افراد غافل از آنکه پناه آوردن به فضاي ناامن بيرون از خانه و از سوي ديگر پذيرا نبودن خانواده براي پذيرش مجدد اين زنان همواره بر پيچيدگي مشکلات آنها دامن مي زند و آنان را در معرض انواع آسيب ها و ارتکاب انواع جرائم و خطاها قرار مي دهد.
در فضاي خارج از خانه سودجويان بسياري در کمين نشسته اند تا اين دختران و زنان را در دام هاي اعتياد، ولگردي، تن فروشي و ساير بزه هاي اجتماعي گرفتار و خسارت هاي جبران ناپذيري را به آنان تحميل کنند و اينجاست که ارائه خدمات اورژانسي و بهنگام به دختران و زنان در معرض آسيب مانع از تحقق اهداف شوم سودجويان مي شود.
در اين راستا سازمان بهزيستي که مسئوليت ساماندهي و ارائه خدمات حمايتي، پذيرش، بازتواني و بازگشت زنان و دختران در معرض آسيب به آغوش خانواده را عهده دارد مي کوشد با حمايت هاي خود آن ها را براي بازگشت به زندگي اجتماعي سالم آماده کند.
سازمان بهزيستي، خانه هاي امن و سلامت را براي حمايت از زنان و دختران آسيب ديده و يا در معرض آسيب و خشونت مهيا کرده و با ايجاد مرکز اورژانس اجتماعي فضا را براي مداخله بهنگام در بحران هاي فردي ، خانوادگي و اجتماعي دختران فراري، زنان در معرض خشونت هاي خانگي و يا زناني که به هر دليل خانه را ترک کرده و در خيابان سرگردان شده اند آماده کرده است.

*** زنان و دختران در بحران هاي اجتماعي 123 را به خاطر داشته باشند
معاون امور اجتماعي بهزيستي استان همدان گفت: زنان و دختراني که به هر دليل از خانه رانده شده اند به جاي اينکه در خيابان و در معرض هزاران آسيب قرار گيرند، با شماره 123 مرکز اورژانس اجتماعي تماس بگيرند تا از مشاوره ها و راهنمايي هاي مشاوران، روانپزشکان و پزشکان مقيم اين مراکز استفاده کنند، بلکه راهي براي بازگشتي ايمن و مطمئن به محيط خانواده بيايند.
جمشيد شيران با اشاره به نقش اورژانس اجتماعي در مداخله بهنگام در بحران هاي فردي و خانوادگي گفت: مرکز اورژانس اجتماعي استان در حال حاضر در 2 شيفت صبح و بعدازظهر تا ساعت هشت شب فعال است و تلاش مي شود فعاليت اين مرکز با تامين نيرو به صورت شبانه روزي ادامه يابد تا بتوان مداخلات رواني و اجتماعي را قبل از مداخلات قضايي و انتظامي و حتي در کنار اين نوع مداخلات انجام داد.
وي هدف از اجراي اين برنامه را کنترل و کاهش بحران هاي فردي ، خانوادگي و اجتماعي، در دسترس قرار دادن خدمات تخصصي و اورژانسي سازمان بهزيستي به آحاد جامعه دانست و افزود: در بحران هاي فردي و خانوادگي زنان و دختران، اگر تماسي از طريق خانواده ها ، خود فرد، مراکز درماني يا هر طريق ديگر با شماره 123 برقرار شود بلافاصله تيم اورژانس اجتماعي در محل حاضر و خدمات مددکاري و درماني به فرد ارائه مي شود.
معاون امور اجتماعي بهزيستي استان همدان ادامه داد: اگر شرايط براي بازگشت زنان به آغوش خانواده مهيا باشد فرد را به خانواده باز مي گردانيم در غير اين صورت زناني که دچار آسيب شده اند يا در معرض آسيب هستند را بر اساس شرايط فرد در 2 خوابگاه اورژانس اجتماعي يا خانه امن بانوان اسکان مي دهيم.

**ارائه خدمات به بيش از 9 هزار و 300 نفر در اورژانس اجتماعي همدان در 9 ماهه امسال
شيران بيان کرد: اورژانس اجتماعي استان همدان در 9 ماهه امسال به 9 هزار و 388 نفر خدمات ارائه داده است و دختران و زنان در معرض آسيب نيز جزو مهمي از اين خدمات گيرندگان بوده و مشاوران اين اورژانس به محض برقراري تماس براي مداخله حضور پيدا کرده اند.
وي افزود: اورژانس اجتماعي علاوه بر فعاليت در همدان در شهرستان هاي رزن، ملاير، کبودراهنگ و نهاوند نيز به جامعه هدف خود خدمات ارائه مي دهد و افرادي که در معرض آسيب هاي اجتماعي قرار مي گيرند مي توانند با برقراري تماس تلفني رايگان با اورژانس اجتماعي 123 ، خدمات دريافت کنند.
وي گفت: مشاوران اورژانس اجتماعي در ابتدا سعي مي کنند که بخشي از مشکلات افراد را به صورت تلفني حل و فصل کرده و در صورت نياز در محل مورد نظر حاضر مي شوند.

***خانه هاي سلامت، فضايي امن براي دختران در معرض آسيب هاي اجتماعي
معاون امور اجتماعي بهزيستي استان همدان همچنين اظهار کرد: خانه سلامت به مراکزي گفته مي شود که طبق وظايف قانوني محوله، دختران بالاي 18 سال که در معرض آسيب هاي اجتماعي قرار گرفته و فاقد حمايت هاي خانوادگي و اجتماعي هستند را زير پوشش قرار مي دهد.
شيران افزود: دختران در معرض آسيب اجتماعي داراي شرايط لازم، پس از پذيرش توسط مرکز مداخله در بحران هاي فردي ، خانوادگي و اجتماعي ( اورژانس اجتماعي ) به خانه سلامت معرفي مي شوند تا از خدمات تخصصي اين مرکز استفاده کنند.
وي ادامه داد: دختراني که در خانه سلامت پذيرش مي شوند در مدتي که در اين خانه زندگي مي کنند خدمات تخصصي شامل خدمات مددکاري اجتماعي، روانشناسي، بهداشتي و درماني، تربيتي، آموزشي ، فرهنگي ، تربيتي ، مذهبي و خدمات حقوقي را دريافت کنند.
معاون امور اجتماعي بهزيستي استان همدان بيان کرد: تنها يک مرکز خانه سلامت در شهر همدان وجود دارد و شهرستان هاي استان فاقد اين مرکز هستند.
وي ادامه داد: اين مرکز با ارائه خدمات، زمينه هاي استقلال اقتصادي و اجتماعي را براي دختران زير پوشش فراهم کرده و آنها را در تامين حداقل نيازهاي اقتصادي و جلوگيري از ابتلا به آسيب هاي اجتماعي ياري مي کند.
شيران درباره رويکرد اين مرکز براي بازگشت دختران زير پوشش به کانون خانواده گفت: مجموعه فعاليت ها و خدمات اين مرکز در راستاي تحقق زندگي عادي با حداقل وابستگي به منابع حمايتي براي دختران و ارتقاي توانايي ها و مهارت هاي آموزشي، اجتماعي و حرفه آموزي خدمت گيرندگان و خانواده هاي آنان ارائه مي شود.
وي مدت زمان حمايت از دختران در خانه سلامت را حداکثر 6 ماه عنوان و اظهار کرد: بازگشت دختران به خانواده و تحويل آنها به خانواده يا بستگان سببي و نسبي از مهمترين اهداف اين مراکز است و در غير اين صورت ترخيص دختران مراجعه کننده با فراهم شدن بسترهاي مناسب به صورت ازدواج و يا ايجاد زمينه هاي لازم براي زندگي مستقل با حفظ شرايط قانوني مهيا مي شود.
به گزارش ايرنا معاون امور اجتماعي بهزيستي استان همدان واگذاري خدمات خانه سلامت به بخش غير دولتي در راستاي توانمندسازي دختران را از برنامه هاي پيش روي اين مرکز عنوان کرد و گفت: خدمات تخصصي در خانه به صورت شبانه روزي و رايگان ارائه مي شود.

*** 2 مرکز اقامتي ميان مدت و يک سرپناه شبانه در اختيار بانوان آسيب ديده اعتياد
معاون توسعه پيشگيري و درمان اعتياد بهزيستي استان همدان نيز گفت: يک سرپناه شبانه بانوان (شلتر) و تنها در شهر همدان در راستاي کاهش آسيب بانوان زير نظر سازمان بهزيستي فعال است که از ساعت هشت شب تا هشت صبح به زنان در معرض آسيب هاي ناشي از اعتياد خدمات مي دهد.
امير کوکائيان افزود: اين مرکز سرپناه شبانه مخصوص بانوان معتادي است که تمايلي به ترک اعتياد ندارند و به جهت آسيب اعتياد دچار برخي رفتارهاي پرخطر شده اند لذا براي کنترل و کاهش آسيب ها به اين افراد خدماتي شامل يک وعده شام گرم و صبحانه، تامين محل خواب و استحمام و پوشاک و ارجاع به مراکز درماني و کلاس هاي پيشگيري از آسيب ارائه مي شود.
وي ادامه داد: در سال جاري در اين مرکز بيش از يک هزار نفر - خدمت به زنان داراي رفتارهاي پرخطر خدمات ارائه شده است و گاه ممکن است يک نفر بيش از چندين بار اين خدمت را در طول سال دريافت کرده باشد که به صورت تکراري در اين آمار آمده است.
کوکائيان اظهار کرد: همچنين 2 مرکز اقامتي ميان مدت بانوان (کمپ ترک اعتياد) در همدان و نهاوند فعال است و اين مراکز تنها براي زنان معتاد خود معرف است که خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتي را دريافت و دوره درمان يک ماهه و سم زدايي را براي بازگشت به جامعه در اين مراکز طي مي کنند.

***برنامه هاي بهزيستي همدان براي ارتقاي سلامت رواني - اجتماعي دختران
مديرکل بهزيستي استان همدان نيز اظهار کرد: در سازمان بهزيستي برنامه هايي براي سلامت رواني - اجتماعي دختران طراحي و اجرايي شده است و تلاش داريم با پايش و ارزشيابي برنامه هاي موجود و اجراي برنامه هاي جديد اقدامات زيربنايي ديگري نيز انجام دهيم.
حميدرضا الوند با بيان اينکه استان همدان امسال براي برگزاري همايش "دختران، حمايت هاي رواني- اجتماعي، توسعه پايدار" جزو استان هاي پايلوت در کشور بود گفت: اين برنامه که مردادماه امسال برگزار شد بازخوردهاي مطلوبي داشت و سال آينده نيز تلاش مي شود اين همايش در ابعاد گسترده تر برگزار شود.
وي با اشاره به شيوع و بروز آسيب هاي اجتماعي و تاکيد مکرر رهبر معظم انقلاب در جهت کنترل اين آسيب ها افزود: برگزاري چنين همايش هايي زمينه آشنايي زنان و دختران در خصوص حقوق خود و همچنين آگاهسازي عمومي در خصوص اهميت نقش آنها را فراهم مي کند.
الوند سلامت رواني - اجتماعي دختران را اصلي ترين مولفه تعليم و تربيت نسل آينده برشمرد و گفت: شاکله نيمي از اجتماع توسط زنان تشکيل مي شود و توجه ويژه به سلامت رواني - اجتماعي زنان به رشد و تعالي جامعه کمک مي کند.

*** نقش موثر مشاوران و روانشناسان در رفع بسياري از بحران هاي اجتماعي براي دختران و زنان
يک کارشناس باليني و مدرس دانشگاه نيز گفت: برخي دختران دچار خلا عاطفي و بحران هويت هستند که لازم است راهکارهاي لازم براي استقلال و هويت بخشي به اين دختران اتخاذ شود و از راهنمايي هاي يک روانکاو و روان درمان بهره مند شوند.
صفورا غفوري گفت: برخي دختران و زنان آنقدر درمانده و غرق در مشکلات مختلف هستند که نمي دانند چگونه با مشکلات خود برخورد کنند و در اين حين يک روانکاو و روانشناس به عنوان کسي که مسائل را از خارج از ماجرا بررسي مي کند مي تواند به آنان در حل مشکلات و آسيب ها بسيار کمک کند و بهترين اقدام ممکن را به آنها پيشنهاد دهد.
وي اضافه کرد: خانواده ها بايد درباره تربيت و رفتار با دختران مهارت هاي لازم را آموزش ببينند و فضاي خانواده را به نحوي مديريت کنند که دختران بتوانند حرف دلشان را بدون هيچگونه ترس و نگراني به والدين خود بيان کنند.
وي برگزاري برخي دوره هاي آموزشي در فرهنگسراهاي شهرداري را راهکاري براي به حداقل رساندن آسيب هاي حوزه دختران عنوان کرد و گفت: جامعه نيز در قبال دختران مسئوليت هاي سنگيني دارد و به ويژه در شرايط کنوني که آسيب هاي فضاي مجازي براي جوانان و به ويژه دختران خطر آفرين شده است بايد با برگزاري دوره هاي آموزشي نسبت به روشنگري و ارتقاي سطح آگاهي دختران اقدام شود.

*** "تاب آوري" طرحي براي آموزش زنان آسيب ديده
کارشناس دفتر امور بانوان و خانواده استانداري همدان نيز گفت: هم اکنون اين دفتر، طرح "تاب آوري زنان آسيب ديده" را در دست اقدام دارد که در اين طرح، يک نفر از بانوان فعال در کانون هاي استان، انتخاب و براي طي دوره هاي آموزشي به تهران اعزام شده است.
مهديس عالم شناس با بيان اينکه تعداد سمن هاي فعال در زمينه زنان آسيب ديده در استان همدان اندک است افزود: قرار است اين بانوي فعال در حوزه زنان پس از کسب آموزش هاي لازم، به 20 سازمان مردم نهاد فعال در حوزه زنان و دختران آسيب ديده استان همدان آموزش هاي لازم را ارائه دهد.
وي ادامه داد: هر يک از اين سمن ها نيز پس از کسب آموزش هاي لازم موظف مي شوند حدود 20 تا 30 زن آسيب ديده معتاد، سرپرست خانوار و فراري شناسايي شده در استان را آسيب شناسي کنند و بسته هاي آموزشي در نظر گرفته شده را به جامعه هدف خود ارائه دهند.
استان همدان داراي حدود يک ميليون و 800 هزار نفر جمعيت است که نيمي از آن را زنان تشکيل مي دهند.
حدود يک سوم جمعيت استان همدان به طور مستقيم و غيرمستقيم از خدمات ارتقايي، پيشگيري، حمايتي و توانبخشي بهزيستي استان بهره مند هستند.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

بیوه‌های داعش؛ پشیمان یا تشنه انتقام/ آیا لشکر زنان خون‌آشام تجدید قوا خواهد کرد؟ +تصاویر

خانم افشار مگه ایرانی نیستی؟ بیل بگیر دستت برو کمک!

سرطان پستان، بیماری که زندگی را به کام خانم‌ها تلخ می‌کند/ مبتلایان می‌توانند مجدد بارداری و شیردهی داشته باشند؟

اقدام جوانمردانه بانوی اسکی ایران تحسین دنیا را برانگیخت

گفت‌وگو| جهان اسلام سیره حضرت زهرا (س) را سرمشق خود قرار دهد/ فاطمه‌زهرا (س) پاره تن پیامبر است

دکان سه نبشی به نام «کنگره فوتبال کلینیک»/ ماجرای خانم دکتر ایرانی و کارلوس کی روش!

دختر ایرانی، قهرمان شطرنج سریع و برق آسای 2018 جهان شد

اظهارات آنجلینا جولی درباره ورود به عرصه سیاست

متهمه فراریِ 800 میلیارد تومانی به کشور بازگردانده شد

مهناز افشار به دادسرا رفت/ اظهار پشیمانی خانم بازیگر از تبلیغ یک آمپول در فضای مجازی

مهمترین آسیب‌های پیش روی خانواده ایرانی؛ از اختلافات فرهنگی و طبقاتی تا مصرف‌گرایی

10 عادت اشتباه روزانه که قاتل سلامت پوستتان هستند

موضع دولت درباره ورود بانوان به ورزشگاه و تقابل با ورزشکاران اسرائیلی

اگر به این 7دلیل ازدواج می کنید،شاید شکست بخورید

جوسازی یک دختر علیه ستاره‌های فوتبال

وجود 4 هزار ماده سمی در سیگار/ تومور مغزی در جنین نتیجه استعمال سیگار در زنان باردار

عواقب پاک نکردن لوازم آرایشی قبل از خواب/ آرایش مداوم، خانم‌ها را به دام سرطان می‌اندازد

خانم بازیگر منتقد جدی کارلوس کی‌روش شد؛ دلار می‌گیرند و غر می‌زنند

گوش الاغی، چشم گربه‌ای، لب شتری و دماغ خوکی!

طرز تهیه قلیه ماهی با تن ماهی

خواص و عوارض صابون زردچوبه چیست؟

بهترین روش لیفتینگ صورت چیست؟

طریقه پرورش گل سنبل در گلدان

برای ریزش مو چه باید کرد؟

زنان موفق دنیا؛ مختصری از زندگی روث بیدرگینزبرگ، قاضی دیوان عالی آمریکا

زیباترین نمونه‌ های تونیک اسپرت + روش ست کردن آن

طرز تهیه مرغ شکم پر مجلسی

34 فعالیت و بازی با کودک سه ساله

طرز تهیه چیز کیک کدو حلوایی

گریم هانیه توسلی در «گرگ‌بازی»/ عکس

طرز تهیه استانبولی با رب به 2 روش اصیل خانگی

قیمت و شرایط فروش محصولات خودروسازان راین

قانون جذب مردان؛ استفاده از قانون جذب برای جذب مردان

راهنمای جامع مقدار شیر خشک لازم برای نوزاد

گزارش نگران‌کننده‌ اخیر و برنامه برای جهان بدون دی اکسید کربن

زیباترین انواع مدل پلیور دخترانه برای پاییز و زمستان

تست دوستی؛ چطور دوستی هستید؟

آموزش لاک زدن ساده در خانه

صابون هویج؛ خواص و طرز تهیه این صابون

طرز تهیه قورمه سبزی با گوشت چرخ کرده

پوشش سارا بهرامی در جشنواره فیلم ونیز/عکس

طرز تهیه کیک خیس نارگیلی برای میان وعده و دسر

نیوشا ضیغمی مرد شد!

زیباترین انواع مدل کیف پول چرم زنانه

پریناز ایزدیار به «بینوایان» پیوست

کودک 16 ماهه؛ مراحل رشد و بازی‌ های مناسب

ماسک جعفری؛ طرز تهیه،‌ خواص و روش استفاده از آن

واکنش "بهاره رهنما" به ادعاهای "همسر سابق شوهرش"

آشنایی با بهترین باز کننده سریع قاعدگی

کلافگی ملیکا شریفی‌نیا از حجم سانسور در "دلدادگان"