پایگاه خبری تحلیلی آریا جوان

آخرين مطالب

يک لبخند تا خوشبختي نوآوري

يک لبخند تا خوشبختي

  بزرگنمايي:

خوشبختي اصلا چه هست؟ بايد چه شکلي باشد؟ و مهم تر از همه چگونه مي توانيد آن را به دست آوريد؟
 
حالا که داريد به سال جديد مي رسيد بياييد به آنچه پشت سر گذاشته ايد نگاهي بيندازيد و يک برنامه خوشبختي براي خود بريزيد و تصميم بگيريد سال 91 خوشبخت تر از سال قبل باشيد.
 
اين که شما چند سال از عمرتان را گذرانده ايد يا چند سال ديگر از آن باقي مانده است هيچ تاثيري در ميزان خوشبختي شما ندارد، زيرا خوشبختي چيزي است که در هر لحظه مي توانيد آن را حس کنيد.
 
همه ما در جستجوي خوشبختي هستيم.گاهي فکر مي کنيم مي توانيم آن را با صرف مقداري پول يا کنار گذاشتن يک عادت بد يا کسب پول بيشتر به دست آوريم و همين طور هر سال وقتمان را با همين روش صرف مي کنيم.
 
اما خوشبختي واقعي وقتي خودش را به ما نشان مي دهد که از آنچه هستيد و آنچه داريد لذت ببريد و از ويژگي هاي منحصربه فرد خود تقدير کنيد. در واقع خوشبختي وقتي شروع مي شود که خودتان را دوست داشته باشيد.
 
گرچه راه رسيدن به خوشبختي براي هر فرد متفاوت است، اما عشق به خود، به عنوان موجودي منحصر به فرد، که هرگز تکرار نخواهد شد، شاه کليد اين گنجينه است.وقتي ما بتوانيم دست از شماتت خود به خاطر اشتباهاتمان برداريم و شروع به جشن گرفتن براي کارهاي درستمان بکنيم بالاخره مي توانيم خوشحال باشيم.
 
بايد تفکرمان را در مورد خودمان تغيير دهيم و اين براي بعضي ها راه دشواري است و البته خوشبختانه ميانبري هم دارد که بتوان زودتر به مقصد رسيد.
 
آنچه مي خوانيد گزيده اي از ميان نسخه هاي آزموده است.
 
● ورزش دواي جسم و روح
 
اگر ورزش نمي کنيد همين حالا ورزش را شروع کنيد. مي دانيد که ورزش شما را سلامت نگه مي دارد و به کنترل وزنتان کمک مي کند، اما آيا مي دانيد که ورزش خود يک داروي ضدافسردگي به شمار مي رود؟
 
مي توانيد تصميم بگيريد که در سال نو ورزش، بخشي از شيوه زندگي شما باشد. حتي يک ورزش 20 دقيقه اي مي تواند خلق و خوي شما را بهتر کند و احترام به خويشتن را افزايش دهد. همسر و فرزندانتان مي توانند شما را در اين مسير همراهي کنند و در همين مسير خوشبختي را تجربه کنيد.
 
● قدم هاي کوچک براي مقصدي بزرگ
 
ميانبر دوم سخت نگرفتن زندگي است. گفت آسان گير بر خود کارها کز روي طبع سخت مي گيرد جهان بر مردمان سختکوش.
 
بسياري از برنامه هايي که براي سال بعدمان در نظر مي گيريم سختگيرانه تر از آن است که رغبتي به انجام آن پيدا کنيم. مثلا يک دفعه قرار مي گذاريم 20 کيلو، وزن کم کنيم چون از ظاهرمان خوشمان نمي آيد.
 
فلسفه اين تصميم مشکل دارد. اگر قرار است طرز فکر خود را عوض کنيم به خاطر اين است که خودمان را دوست داريم و به سلامتي خود اهميت مي دهيد. بايد برنامه هوشمندانه تري براي کاهش وزن ترتيب مي دهيم.
 
● خود را سرزنش نکنيد
 
رقابت چيز خوبي است، اما وضع اقتصادي ما ايراني ها گاهي ما را در چنان موقعيتي قرار مي دهد که احساس کمبود مي کنيم.
 
مثلا حسن کارمند بازنشسته اي است که ماهانه 750 هزار تومان ثابت دريافت مي کند و به طور متوسط در سال هشت ميليون تومان درآمد دارد، اما همچنان احساس ناخوشايندي از بي عرضگي او را اذيت مي کند. او مي گويد: اگر من هم مثل همکارم زمين زيادي خارج از تهران خريده بودم امروز که آن منطقه هاي بي ارزش، ارزش پيدا کرده مرا يک ميليارد مي کرد، اما من بي فکر بودم.
 
اين نوع سرزنش کردن ها باعث مي شود يک عمر احساس بدبختي کنيم. باز هم تکرار مي کنم بايد بتوانيد خود را ببخشيد و از آنچه داريد لذت ببريد.
 
● به استعدادهايتان پشت نکنيد
 
توصيه ديگر اين است که يکي از استعدادهاي خود را پرورش دهيد. اگر در کارتان اين موضوع امکان پذير نيست، راه ديگري بيابيد البته اگر مي توانيد بهتر است کاري بيابيد که متناسب با استعدادهاي شما باشد.
 
به بازي گرفتن نقاط قوت، شما را خوشبخت مي کند مثلا اگر شما دبيري بازنشسته هستيد، مي توانيد در يک آموزشگاه تدريس کنيد يا به نويسندگي مشغول شويد.
 
● دوستانه ترين روابط
 
با کساني که دوستشان داريد روابط خود را محکم تر کنيد. آيا از اين که ازدواجتان را به حال خودش رها کرده ايد، راضي هستيد ؟ بيشتر وقت تان را يا سر کار هستيد يا داريد مطالعه مي کنيد؟ تماشاکردن سريال هاي پشت سر هم و خبر مشغوليت اصلي تان شده؟
 
اين با خوشبختي فاصله زيادي دارد. اگر قرار است يک روز به خاطر ناديده گرفتن عزيزانتان خود را شماتت کنيد امروز آنان را دريابيد تا خوشبختي دوچنداني را تجربه کنيد. سال 91 را سال بهبود روابط قرار دهيد و توجهي که دوست داريد دريافت کنيد به عزيزانتان هديه دهيد.
 
● زماني براي تولد عشق
 
توصيه بعدي در مورد ازدواج شماست. آيا هنوز سالگردهاي ازدواجتان را جشن مي گيريد و از ازدواجتان احساس خرسندي داريد؟ يا از ته دل از آن افسرده ايد و به اصطلاح مي سوزيد و مي سازيد؟
 
اگر چنين است در اين هفته هاي پاياني سال به اين فکر کنيد که چطور سال آينده عشق را دوباره در زندگي خود متولد کنيد و به بازسازي روابط با همسرتان بپردازيد. زندگي با يک زوج خوب چيزي است که به انسان حس خوشبختي مي دهد.
 
گرچه راه رسيدن به خوشبختي براي هر فرد متفاوت است اما عشق به خود، به عنوان موجودي منحصر به فرد که هرگز تکرار نخواهد شد، شاه کليد اين گنجينه استاگر به جايي رسيده ايد که از ازدواج خود لذت نمي بريد خودتان مسوول هستيد و تنها کسي هستيد که مي توانيد آن را تغيير دهيد.
 
با مهرباني و وضوح در مورد آن با همسرتان صحبت کنيد. با هداياي کوچک و تصادفي يکديگر را شاد کنيد حتي اگر تهيه يک ناهار خوشمزه از بيرون و معاف کردن همسر خسته تان از ناهار پختن باشد، اما اين کارها را از ته دل و براي خوشحالي و خوشبختي خودتان انجام دهيد که فردا منتش را سر همسرتان نگذاريد. خوبي، هميشه اثربخش است.
 
● قدرت قدرداني
 
توصيه بعدي اين است که از ديگران قدرداني کنيد. بله البته شما گاه به خانواده و دوستانتان مي گوييد که در موردشان چه فکري مي کنيد، اما در مورد همکارانتان چطور؟ آرايشگرتان، معلم فرزندتان، همسايه اي که وقتي به مسافرت مي رويد از خانه تان مراقبت مي کند. بيشتر ما بيشتر به سر و صداهاي اطراف اهميت مي دهيم تا آدم هايي که دوروبرمان زندگي مان را راحت تر مي کنند.
 
تا حالا کسي که راه پله هايتان را تميز مي کند يا رفتگر محل را براي عيد مبارکي در آغوش گرفته ايد؟ همسايه تان را چطور؟ با اين کار خودتان بيش از او احساس وجد و شعف خواهيد کرد و با هر بار ديدن اطرافيانتان انگار خوشبختي تان تکثير مي شود.
 
مطالعه اي که توسط استاد روان شناسي دانشگاه کاليفرنيا انجام شد نشان مي دهد که افراد سپاسگزار 25 درصد شادتر از افراد ناسپاس هستند.
 
● بخشايش و گشايش
 
اگر هيچ وقت نمي توانستيد مسائل گذشته را ناديده بگيريد الان وقت آن است. اين دو سه هفته فرصت داريد خوب فکر کنيد و ببينيد چه کساني در فهرست غضب شما قرار دارند. هرچه بيشتر بتوانيد ستم ها و تبعيض هايي که در حق تان روا شده را ببخشيد، بيشتر احساس خوشبختي مي کنيد. اگر اجازه دهيد درد، رنج، نفرت و غضب در شما لانه کند هرگز احساس خوشبختي نخواهيد کرد.
 
تحقيقات دانشمندان نشان مي دهد اين افکار سمي علاوه بر استرس، باعث ايجاد انواع بيماري ها مي شود. اگر کسي که از او ناراحتي داريد ديگر در دنيا نباشد هم به صورت نمادين مي توانيد نامه اي به او بنويسيد و در کنار مزارش خاک کنيد يا به نيت او به آب بسپاريد يا بدون آدرس پست کنيد يا هر چيز ديگري که به ذهنتان مي رسد، خواهيد ديد که بسيار سبک و راحت مي شويد.
 
شادي تنها چيزي است که بخشش آن، شما را ثروتمندتر مي کند. کمک کردن به يک خانواده نيازمند، نذر غذاي گرم براي بيماران يا نيازمندان يا حتي رهگذاراني که هنگام غروب از مقابل منزل شما گذر مي کنند، کمک در امور خيريه و بخشش از موهبت هاي خدادادي که داريد، شما را خوشبخت ترمي کند.
 
● تا ملاقات خدا
 
شما در هر سن و سالي که باشيد هر چقدر که خود را به خدا نزديک تر کنيد و بارتان را از گناه سبک تر کنيد خوشحال تر مي شويد. اگر نماز يا روزه قضا شده داريد براي جبران آن برنامه ريزي کنيد.
 
در سال جديد دعايي را بر آنچه مي دانستيد اضافه کنيد يا عبادات خود را بهبود بخشيد مثلا نمازهايتان را سر وقت به جا آوريد و هرگاه نااميدي به شما روي آورد نعمت هاي خدا را بشماريد و بابت آنها سپاسگزار باشيد.
 
به قرآن مراجعه کنيد و ببينيد خداوند از مومنان چه خواسته است. سعي کنيد هر ماه از سال آينده را براي انجام يکي از اعمال در نظر بگيريد؛ مثل دوري از دروغ، انجام انفاق و....
 
اتصال با قدرت برتر به شما آرامش و خوشبختي مي دهد.
 
شما مجبور نيستيد براي رسيدن به خوشبختي همه اين ميانبر ها را سال 91 تجربه کنيد، اما برداشتن هر يک از اين گام ها مي تواند شما را به خوشبختي نزديک تر کند.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

گوگل موتور جستجوی صوتی برای کودکان می سازد

پلتفرم ایرانی پیشنهاد لباس مبتنی بر تحلیل داده رونمایی شد

سفارش آنلاین خدمات شست‌وشو و تعمیرات خودرو در محل

ساخت آنلاین و اتوماتیک ویدئوهای تبلیغاتی و موشن‌گرافیک

چگونه کولر ماشین را خنک‌تر کنیم؟

استارتاپ چینی اپلیکیشنی برای شناسایی سگ‌ها از طریق اثر بینی طراحی کرد

ساخت نخستین واکسن طراحی‌شده به‌وسیله هوش مصنوعی

رونمایی سیگما از FP؛ کوچک‌ترین دوربین بدون آینه و فول فریم دنیا

روسیه تلسکوپ پرتو ایکس Spektr-RG را با موفقیت پرتاب کرد

بزرگان تراشه در تلاش برای تحول در دنیای هوش مصنوعی

سونی سریع‌ترین هاب USB-C جهان را معرفی کرد

مک بوک پرو 16 اینچی اپل امسال عرضه می‌شود

نوکیا با همکاری پژوهشگران، عمر باتری‌ها را 2.5 برابر می‌کند

مایکروسافت و ساخت سرفیس‌ 9 اینچی تاشدنی با قابلیت اجرای اپلیکیشن‌های اندرویدی

سهم 50 درصدی انرژی خورشیدی، بادی و باتری‌ها در چشم‌انداز برق سال 2050

اپل با کیت توسعه واقعیت مجازی، راه را برای هدست مخصوص خود هموار می‌کند

مقایسه شیائومی می بند 4 با دست بندهای هوشمند مطرح بازار

بهترین‌‌‌‌‌‌ اپلیکیشن برای خرید تور مسافرتی با قیمت مناسب کدام است؟

چگونه فالوورهای خود در شبکه‌های اجتماعی را افزایش دهیم؟

تصویر محافظ صفحه نمایش هواوی Nova 5 فاش شد

iOS 13 در مقابل اندروید Q؛ نبردی از جنس اپل و گوگل

فولکس واگن I.D.R رکورد سریع‌ترین خودرو برقی در نوربرگ‌رینگ را شکست

با پردازنده گرافیکی توانمند AMD Radeon Pro Vega II درون مک پرو آشنا شوید

نمایش قابلیت‌‌های تازه‌ نسخه جدید واقعیت افزوده‌ اپل در Minecraft AR

تسلا رودستر ابرخودروهای جهان را شکست خواهد داد

سیری با صدای طبیعی‌تر، ویژگی‌های جدیدی برای ایرپاد و هوم‌پاد ارائه می‌دهد

watch OS 6 با افزودن اپ استور و واچ‌ فیس‌ های جدید معرفی شد

اپل سیستم عامل جدید iPadOS را معرفی کرد

اپل با ایرپاد اجازه اشتراک‌گذاری فیلم و موسیقی را با دوستان می‌دهد

کورنینگ لایه‌ محافظ Astra Glass را برای نمایشگرهای 8K معرفی کرد

اینفینیتی Q50 با فناوری خودران نیسان ProPilot 2.0 عرضه خواهد شد

جدیدترین تکنولوژی های سمعک کدام هستند؟

نسل بعدی کنسول‎‎‌های بازی در راه هستند

نسل بعدی کنسول‎‎‌های بازی در راه هستند

جوانانی که نشان دادند هیچ چیز مانع راهشان نیست/ ساخت محصولاتی که یک سر و گردن بالاتر از نمونه‌ خارجی هستند

ایران باید خودرویی بسازد که در آینده آلمان خواهان آن باشد!

راهی برای مقابله با بیماری ام اس

Bytedance به ارزشمندترین استارتاپ جهان تبدیل شد

NANO1 محصول TinyMOS؛ کوچکترین دوربین نجومی جهان

سامانه آنلاین پاب کار، بستری برای کسب درآمد بیشتر

اثر هنری تولیدشده توسط هوش مصنوعی در حراجی به قیمت 432,500 دلار فروخته شد

جعبه گشایی پهپاد DJI مویک 2 پرو

نسخه‌ی جدید کورتانا با طراحی جدید و بهینه‌سازی بیشتر در راه است

طراحی باتری‌ لیتیوم-یونی در شکل و اندازه‌ دلخواه با فرآیند چاپ سه بعدی

افزونه‌ جدید جیمیل، دسترسی مستقیم به دراپ باکس، Box ، Atlassian و Egnyte را فراهم می‌کند

اولین قطار هیبریدی دنیا در راه است

آیپد پرو 2018 از پورت USB-C استفاده خواهد کرد

نظرسنجی؛ کدام‌یک از گوشی‌های سری میت 20 نظر شما را جلب کرد

غروب غمناک گوگل پلاس

رونمایی رسمی از گوشی گوگل پیکسل 3 و پیکسل 3 ایکس ال