پایگاه خبری تحلیلی آریا جوان

آخرين مطالب

شخصيت شناسي از روي شيوه راه رفتن انديشه

شخصيت شناسي از روي شيوه راه رفتن

  بزرگنمايي:

جوانان نيوز- شخصيت شناسي از روي شيوه راه رفتن شخصيت شناسي از روي شيوه راه رفتن , روان‌شناسان بيش از سه چهارم قرن است که مشغول مطالعۀ اين فرضيات هستند
و يافته‌هايشان نشان مي‌دهد که بيشترِ ما گرايش داريم که براساس سبک راه رفتنِ آدم‌ها، تفاسير بسيار مشابهي از شخصيتشان داشته باشيم.
بعد از مشاهدۀ ورود کسي به بار که اداي کابوي‌ها را درمي‌آورد، احتمالاً من و شما دربارۀ نوع شخصيتي که دارد اتفاق نظر داريم.
راه رفتن صحيحشيوۀ راه‌رفتن آدم‌ها، مثل چهره يا لباس‌هايشان براي ما معنادار است. ما از روي راه‌رفتن ديگران دربارۀ شخصيت و احساساتشان قضاوت مي‌کنيم.
اينکه مصمم و جدي هستند،يا بيخيال و سربه‌هوا، اينکه شاد و خوشحالند يا غمگين و عصباني.
البته تحقيقات متعدد روان‌شناختي نشان مي‌دهند قضاوتِ اکثرِ آدم‌ها دربارۀ شخصيتِ ديگران از روي شيوۀ راه رفتنشان غلط است،
اما يک گروه از انسان‌ها به شکلِ عجيبي در اين قضاوت‌ها ماهرند: قاتلاني که بيماري‌هاي رواني دارند.
اگر مردي را ببينيد که با تبختري شبيهِ جان وين1 وارد بار مي‌شود، ممکن است فکر کنيد که پسري سرسخت و معتمد به نفس است.
يا شايد فکرهايي بکنيد که کمي بي‌ادبانه باشد. در هر صورت، احتمالاً نمي‌توانيد
مانع نتيجه‌گيري درباره شخصيت او بر اساس گام برداشتنش بشويد.
روان‌شناسان بيش از سه چهارم قرن است که مشغول مطالعۀ اين فرضيات هستند و يافته‌هايشان نشان مي‌دهد
که بيشترِ ما گرايش داريم که براساس سبک راه رفتنِ آدم‌ها، تفاسير بسيار مشابهي از شخصيتشان داشته باشيم.
بعد از مشاهدۀ ورود کسي به بار که اداي کابوي‌ها را درمي‌آورد، احتمالاً من و شما دربارۀ نوع شخصيتي که دارد اتفاق نظر داريم.
و چه ويژگي‌هاي ديگري را مي‌توانيم از روي راه‌رفتن اشخاص بفهميم؟
به‌طرز عجيبي، بهترين کسي که مي‌توانيم اين سؤالات را از او بپرسيم، يک بيمار رواني است.
اما اين فرضيات چقدر دقيق هستند؟اجازه دهيد ابتدا به پژوهش‌هايي که دربارۀ راه‌رفتن و شخصيت انجام شده‌است نگاهي بيندازيم.
يکي از اولين تحقيقات را روان‌شناس آلماني، ورنر وُلف، در سال 1935 منتشر کرد.
او از پنج مرد و سه زن که لباس کار پوشيده بودند (تا ديگر خصوصيات شخصيت‌شان پنهان بماند) بدون اطلاع خودشان،
وقتي داشتند تمرين پرتاب حلقه مي‌کردند، فيلمبرداري کرد. سپس شرکت‌کنندگان آن فيلم‌ها را بازبيني کردند،
در حالي که سرهايشان از فيلم حذف شده بود. آن‌ها تفاسيري از شخصيت‌هاي يگديگر صرفاً بر اساس گام برداشتنشان ارائه دادند.
شخصيت شناسي از روي شيوه راه رفتناين مطالعه جزئيات جالبي را در نظر گرفته بود: براي مثال، صداي حلقه در فيلم مي‌بايست با صداي تيک تاک ميزانه‌شمار
استتار مي‌شد. مهم‌تر آن‌که وُلف پي برد که مشارکت‌کنندگانش صرفاً بر اساس شيوۀ راه رفتنشان برداشت‌هايي از يکديگر
داشتند و اتفاق نظر زيادي در قضاوت‌هايشان بود. براي مثال، توصيفاتي که به طور مستقل توسط مشارکت‌کنندگان
براي «سوژۀ شماره 45» داده شد را در نظر بگيريد:
«خودنما، ولي بي‌مايه»
«کسي که مي‌خواهد به هر قيمتي جلب توجه کند»
«غرور آگاهانه و عمدي، تحسين‌طلب»
«در درون نامطمئن، در تلاش براي مطمئن به نظر رسيدن براي ديگران»
« کسل‌کننده، تا حدودي تابع، نامطمئن»
شگفت‌انگيز به نظر مي‌رسد که شرکت‌کنندگان چنين برداشت‌هاي مشابهي از اين سوژه
و ديگر سوژه‌ها داشتند. البته با چنين نمونۀ کوچکي و احتمال اين‌که شرکت‌کننده‌ها بر اساس سرنخ ديگري
به جز نحوه راه‌رفتن پاسخ داده باشند، تحقيق اخير، مشکلاتي دارد.
( به علاوه شرکت کنندگان يکديگر را مي‌شناختند،
اگر چه در تشخيص اين که کي کدام است از روي فيلم ضعيف بودند)
آزمايش‌هاي مدرن پيچيده‌تر هستند. مخصوصاً به خاطر فناوري‌هاي ديجيتال که مي‌تواند
راه‌رفتن فردي را به نمايش نقطه‌روشن‌هاي ساده در پس‌زمينۀ سياه تبديل کند. نقطه‌هاي سفيد نشان‌دهندۀ حرکت
هر يک از مفاصل کليدي است.اين کار هر نشانۀ ديگري به جز حرکتِ راه‌رفتن آن‌ها را حذف مي‌کند.
تاب خوردن يا نوسان داشتنبا استفاده ازاين رويکرد، روان‌شناسان آمريکايي در اواخر 1980 فهميدند
که به طور عمده دو نوع راه رفتن وجود دارد که مي‌تواند با سبک حرکت جوانانه و بزرگسالانه توصيف شود.
سبک جوانانه ريتم فنري بيشتري دارد، در آن فرد پشتش را بيشتر تاب مي‌دهد، نوسانات بازو بيشتر است و قدم‌ها سريع‌تر.
درحالي که سبک بزرگسالانه سخت‌تر و کندتر و با خم‌شدنِ بيشتر به سمت جلو است.
مهم‌تر از همه اين که، راه رفتن لزوماً با سن راه‌رونده هم‌خواني ندارد: شما ممکن است
جواني با راه‌رفتني بزرگسالانه باشيد يا برعکس. به‌علاوه، مشاهده‌کنندگان تصور مي‌کردند افرادي که با سبکي جوانانه
راه مي‌روند شادتر و قدرتمندتر هستند. اين تصور حتي زماني که سن واقعي راه‌روندگان با آشکار شدن چهره‌ها و بدن‌هايشان
مشخص مي‌شد، به همين حالت باقي مي‌ماند.
شخصيت شناسي از روي شيوه راه رفتن
شخصيت شناسي از روي شيوه راه رفتنچنين تحقيقاتي مجدداً نشان مي‌دهد که مردم به راحتي و به طور مداوم در مورد ديگران
بر اساس ديدن روش راه رفتنشان قضاوت مي‌کنند. اما اين مطالعه به اين پرسش نمي‌پردازد
که آيا چنين مفروضاتي دقيق هستند يا نه. براي اين کار، بايد به مطالعه‌اي در انگلستان و سوئيس مراجعه کنيم
که همين چندسال پيش منتشر شده است. اين مطالعه رتبه‌بندي مردم از شخصيتِ خودشان را،
با فرضياتي مقايسه مي‌کند که ديگران بر اساس نمايش‌هاي «نقطه روشن» از راه رفتن آن‌ها دارند.
نتايج آن‌ها نيز نشان داد که دو سبک عمده در راه‌رفتن وجود دارد،‌ گرچه اين تحقيق آن دو سبک
را با اصطلاحاتي توصيف مي‌کند که کمي متفاوت است: به اولي، سبک آزاد و آسوده گفته مي‌شود
که ناظران آن را به‌عنوان علامتي براي ماجراجويي، برون‌گرايي، قابل‌اعتمادبودن و صميميت مي‌ديدند؛
ديگري سبکِ آهسته و آرام است که ناظران آن را نشانه‌اي از ثبات عاطفي تفسير مي‌کردند.
اما مهم‌تر از همه اين‌که، قضاوت‌هاي ناظران اشتباه بود: اين دو سبکِ متفاوتِ راه‌رفتن در واقع با اين صفات همبستگي
نداشت؛ يا حداقل بر اساس رتبه‌بندي راه‌روندگان از شخصيت خود، اين‌گونه نبود.
تصور غلطپيام اين تحقيقات آن است که ما راه‌رفتن افراد را مثلِ چهره، پوشش يا لهجۀ آن‌ها به‌مثابه منبعي
از اطلاعات تلقي مي‌کنيم که مرتبط است به اينکه آن‌ها چه نوع شخصيتي دارند. همين و بس؛
درحالي که شواهد نشان مي‌دهد با اين‌که ارزيابي‌هاي ما از چهره نسبتاً خوب است، معمولاً فرضيات غلطي بر اساس راه‌رفتن مي‌سازيم.
حداقل، اين وضعيتِ بيشتر قضاوت‌هايي است که داريم. اما نکتۀ شرورانۀ ديگري دربارۀ قضاوت‌هاي
ما درمورد همديگر بر اساس شيوۀ راه رفتنمان وجود دارد، نکته‌اي که به آسيب‌پذيري ما مربوط مي‌شود.
برخي از قديمي‌ترين يافته‌ها نشان داده که مردان و زناني که گام‌هايي کوتاه‌تر، تاب بازوي کمتر
و راه رفتن آهسته‌تري دارند احتمال مي‌رود آسيب پذيرتر به نظر مي‌رسند.
(به شباهت اين سبک راه‌رفتن با شيوۀ راه‌رفتن سالخوردگان در تحقيقات شخصيت توجه کنيد.)
مطالعه‌اي نسبتاً ناخوشايند در ژاپن که در 2006 منتشر شد، سؤالي از مردان پرسيد تا دامنۀ بحث را گسترش دهد.
شخصيت شناسي از روي شيوه راه رفتناين مطالعه از مردان ژاپني خواست بگويند که چقدر احتمال دارد با دانش‌آموزان دختر مختلفي
که در نمايش «نقطه روشن» يه تصوير کشيده شده‌اند، سر صحبت را باز کنند يا به بدنشان دست بزنند.
صرفاً بر اساس راه رفتن زن‌ها، مردها گرايش داشتند که بگويند احتمالاً بيشترِ آن‌ها ناخوانده سراغ زناني خواهند رفت
که ويژگي‌هاي شخصيتي آسيب‌پذيرتر دارند، مثلاً بيشتر درون‌گرا هستند يا از نظر احساسي متزلزل به نظر مي‌رسند.
نگران‌کننده‌تر اين که، تحقيقات نشان داده است که زندانيان دربندکشيده‌شده که درجۀ اختلالات رواني بالاتري دارند، به‌طور خاص در شناسايي
افرادي که در گذشته مورد حمله قرار گرفته‌اند دقيق‌تر هستند؛
آن هم تنها با ديدن کليپ‌هاي تصويري قدم‌زدنِ آدم‌ها در سالن. شخصيت شناسي از روي شيوه راه رفتن
به نظر مي‌رسد که برخي از زندانيان از اين توانايي به طور کامل آگاه بودند:
آن‌هايي که در اختلالات رواني درجه بيشتري داشتند، به طور خاص بيان کردند که هنگام قضاوت‌کردن دربارۀ آدم‌ها،
به راه رفتن آن‌ها توجه مي‌کنند. اين موارد با شواهد نقل‌شده تطبيق دارد. براي مثال مشهور است
که قاتلي زنجيره‌اي به نام تد باندي، گفته بود مي‌تواند «يک قرباني (زن) را از روي راه‌رفتنش در خيابان تشخيص دهد.»
تمام اين حوزۀ پژوهشي اين سؤال را به‌وجود مي‌آورد که آيا مي‌توانيد
سبک راه رفتنتان را طوري تعديل کنيد تا تأثيراتي که مي‌گذاريد را تغيير دهيد؟برخي تحقيقات نشان مي‌دهند شما مي‌توانيد ياد بگيريد طوري راه برويد که پيامِ آسيب‌ناپذيري ارسال کنيد
(تندتر با گام‌هاي بلندتر يا حرکات بازوي جسورانه‌تر) و اين‌که زنان به طور غريزي نشانه‌هاي اين سبک را زماني که
در محيط ناامن‌تري هستند، اتخاذ مي‌کنند. اما روان‌شناساني که نمايه‌هاي شخصيتي مرتبط با آن سبک‌هاي راه‌رفتنِ تند
يا آرام و با آرامش را بررسي کرده‌اند، مي‌گويند به هيچ وجه مشخص نيست که آيا اين مدلِ خاصِ راه‌رفتن را مي‌توان ياد گرفت يا نه.
پس احتمالا تلاش بسيار زياد براي تاثيرگذاري را نبايد توصيه کرد. در غير اين صورت ممکن است فقط به‌عنوان تلاشي ناموفق از
شجاعتِ ظاهريِ «آزمودني 45» در نظر گرفته شود، يا کاري شبيهِ آن کابوي متظاهر به غرور. شخصيت شناسي از روي شيوه راه رفتن


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

شیوع اختلال افسردگی در زنان 2 برابر مردان است

آیا می‌توان درباره‌ی ادراک خود از حالت عاطفی چهره دیگران مطمئن بود؟

حل معضل اعتیاد؛ محتاج تأملات و پژوهش‌های دقیق

استرس بالا یکی از عوامل ایجاد اختلال جنسی در مردان است

تاثیر شگفت انگیز بازی های آزاد بر سلامت روان کودک

ارثیه شوم؛ بیماری خطرناک خانوادگی

شایع‌ترین علت مرگ کودکان در کشور چیست؟

عاشورا، اسلام با مسئولیت و تقابل انعطاف و تزلزل!

بیماری که موجب تغییر بینش دانشمندان درباره ادراک رنگ‌ها شد

نتایج تحقیقات درباره تاثیر ویتامین D بر باروری مردان

دانشمند ایرانی در جستجوی درمان طلایی سرطان

«کودک همسری» و دوگانه عرف و قانون

10 علامتی که از آلزایمر خبر می‌دهد

کم خوابی و پرخوابی برای قلب ضرر دارد؟

خودمراقبتی بیماران ایدزی با موبایل و اینترنت

فواید اشک ریختن برای بدن چیست؟

پیشگیری اصل اساسی در مبارزه فراگیر علیه اعتیاد و مصرف مواد مخدر

نبود آمار واقعی و بی‌توجهی به صنایع خلاق؛ معضلات سیاستگذاری فرهنگی

نتایج جدیدترین تحقیقات: همجنس‌گرایی تحت تاثیر یک ژن خاص نیست

6 روش برای تحریک هورمون‌ها جهت چربی‌سوزی

منظور از ژن درمانی چیست؟ + بررسی نحوه عملکرد ژن‌ها

پژوهشی درباره اطمینان مردم به واکسیناسیون کودکان

علت علمی اینکه برخی زنان دائم به فکر خرید کردنند

آیا من افسردگی دارم؟/ نشانه‌های افسردگی را بشناسید

برگزاری نشست علمی تخصصی "دانشنامه مهندسی در ایران"

دندان شیری فرزندتان را دور نیندازید

قضاوت درباره نادیندار بودن فرزندان

ایلان ماسک در اندیشه گرمایش مریخ با کمک آینه‌‌های خورشیدی

زمین سکونت‌پذیرترین سیاره جهان نیست

انتشار 22 مقاله و 16 گفتمان آیینی سنتی در یک کتاب

زنان مجرد شادتر از زنان متاهل هستند؟!

آیا واقعیت مجازی و واقعیت افزوده به فناوری‌های مخربی تبدیل می‌شوند؟

دانشمندان پس از تعیین توالی کل ژنوم‌ها چه خواهند کرد؟

چه کنیم مرگ دیرتر به سراغمان بیاید؟

پژوهشی تازه درباره درختان و نقش آن‌ها در تغییرات اقلیمی

علل علمی افزایش آمار طلاق در روزگار کنونی

چگونه اسرائیل با یک خمیردندان عرفات را ترور کرد؟/ روش نوین تروریسم علمی؛ فکر خودکشی را در ذهن مخالف بکار/ 5 اقدام برای جلوگیری از ترور بیولوژیک وجود دارد

جرایم مالیاتی در چه صورت بخشیده می شوند؟

حسینی: برخی هنوز سرمایه‌گذار خارجی را "گرگ" می‌دانند و سرمایه‌گذار داخلی را "توله‌گرگ"

میرزا جعفر خامنه‌ای کیست؟/ انتشار کتابی تازه درباره او برای اولین بار

تحلیل داده‌ها چگونه نتایج بازی‌ها تغییر می‌دهد؟

هر آنچه باید در مورد دوپینگ ژنی ورزشکاران بدانید

چرا استرس و اضطراب کوتاه‌مدت برای انسان مفید است؟

اخلاق‌شناس سابق گوگل از تنزل انسان به‌واسطه فناوری می‌گوید

درخشش عجیب و بی‌سابقه سیاه چاله مرکز راه شیری نشانه چیست؟

استعمار مریخ؛ رویایی دور و دست‌نیافتنی برای انسان

موز در آستانه انقراض قرار دارد

راهکاری برای حل بحران مهریه یا راهی برای نادیده گرفتن حقوق زنان؟!

اختصاصی/پیشگیری، اصل اساسی در مبارزه فراگیر علیه اعتیاد و مصرف مواد مخدر

چگونه با همسر خود همدلی کنیم؟