پایگاه خبری تحلیلی آریا جوان

آخرين مطالب

ورود ممنوع هاي دختر،پسري!! پسران

ورود ممنوع هاي دختر،پسري!!

  بزرگنمايي:

جوانان نيوز- آنچه در اين مقاله مي خوانيد آثار رابطه ي اشتباه با جنس مخالف است و شرايط برقراري ارتباط سالم.

آثار رابطه با جنس مخالف

ارتباط با جنس مخالف، به خصوص اگر رابطه اي خارج از محدوده اخلاق و دستورات ديني باشد، آثار و تبعات زيان باري به دنبال دارد:
 از بين رفتن كرامت انساني و غرق شدن در گرداب شهوت ها

اگر انسان به غريزه جنسي به عنوان يك هدف و خارج از چهارچوب مقرّرات اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي بپردازد، هر عاملي كه بهتر و بيشتر به شهوت ها پاسخ دهد، جايز شمرده مي شود و در اين صورت، چشم چراني، علاقه ي شهواني به همجنس، خودارضايي، اعتياد به عكس ها و فيلم هاي مبتذل و آزادي ارتباط دختران و پسران با يكديگر پسنديده مي نمايد، حتي اگر با ضابطه هاي عقلي و ديني در ستيز باشند و به نابودي شرافت انساني و جامعه بشري بينجامند!

با نگاهي به جوامع غربي پيامدهاي منفي رابطه دختران و پسران را بر فرد و جامعه به خوبي درخواهيم يافت. در اين جوامع، هدف انسان از زندگي و آينده روشن از ميان رفته و افزايش روزافزون قتل و جنايت، اعتياد، خودفروشي، آشفتگي روحي و رواني و ديگر آسيب هاي اخلاقي و انساني، همه ناشي از غلبه ي شهوات و بي بند و باري بر عقل و ايمان است.

كاهش آرامش رواني و افزايش التهاب و اضطراب

برخي صاحب نظران غربي آزادي هاي جنسي را عامل آرامش روحي و زدودن عقده هاي دروني مي دانند، ولي پس از اجراي فراگير اين راهكار در غرب، شاهد افزايش روزافزون آمار بيماري هاي رواني، خودكشي و جنايت هاي ناشي از ناكامي هاي جنسي مي باشند.

روشن است كه گسترش محرّك هاي جنسي انسان را به رابطه گسترده با جنس مخالف مي كشاند و هرگونه شكست در اين راه، به آسيب بزرگ تري خواهد انجاميد. اين نوع رابطه هيجان ها و التهاب هاي جنسي را فزوني مي بخشد و تقاضاي جنسي را به صورت آتشي شعله ور، عطشي روحي و خواست اشباع نشدني درمي آورد. در نتيجه، با توجه به اينكه روح بشر فوق العاده تحريك پذير است، اشتباه است كه گمان كنيم تحريك پذيري روح بشر محدود به حد خاصي است. هيچ نوجوان پسري از تصاحب دختران و هيچ دختري از متوجه كردن پسران و در نهايت، هيچ دلي از هوس، سير نمي شود. تقاضاي نامحدود، خواه و ناخواه، انجام ناشدني است و هميشه همراه نوعي احساس محروميت و دست نيافتن به آرزوهاست و به نوبه خود، منجر به اختلالات روحي و بيماري هاي رواني مي گردد. البته همه اين ها در صورتي است كه تقوا و ترس از خدا وجود نداشته باشد.

كسي كه تقوا دارد و حريم الهي را نگه مي دارد خداوند او را براي نجات از گرداب هاي اخلاقي ياري مي دهد.

يکي از استرس هاي هميشگي جوان ترس از افشاي ارتباط هاي گذشته خواهد بود؛

جواني كه انتظار دارد كه زندگي او سرشار ازعشق و محبت و آرامش باشد اگر در گذشته دوستي هايي داشته، هميشه نگران است كه مبادا روابط گذشته او آثار بدي در زندگي اش گذارد و هر آن احتمال افشاي آن سبب بروز مشكلاتي گردد، به ويژه در بافت اجتماعي جامعه اسلامي ما

پيدايش تنوّع خواهي و اثرگذاري آن بر انتخاب فرد در ازدواج

نوجوانان و جواناني كه پيش از ازدواج، با جنس مخالف خود، رابطه برقرار مي كنند، هنگام ازدواج و انتخاب همسر، به همه با ديد شك و ترديد مي نگرند«ويل دورانت» در اين زمينه مي گويد: «مرد، نگران و مضطرب است كه مباداكسي پيش از او زنش را تصرف كرده باشد، ولي اين نگراني و اضطراب در زن كمتر است»؛

حتي پس از ازدواج نيز روحيه ي هوسبازانه و تنوّع طلبانه، روانشان را آزار مي دهد و چه بسا به سوي منجلاب فساد كشيده شوند و راه بي بندباري را در پيش گيرند.

«ويل دورانت» مي نويسد: «فساد پس از ازدواج، بيش تر محصول عادات پيش از ازدواج است ... (كه) در زير عوامل سطحي طلاق، نفرت از بچه داري و ميل به تنوع طلبي نهان است. ميل به تنوع گرچه از همان آغاز در بشر بوده است ولي امروزه به سبب اصالت فرد در زندگي و تعدد محركات جنسي در شهرها و تجاري شدن لذت جنسي، ده برار گشته است».

قرآن كريم و روايات معصومان(عليهم السلام)از ارتباط جنسي با ديگران و نگاه هاي شهوت آميز برحذر داشته و وعده خسران و عذاب به مرتكبان چنين اعمالي داده است.

قرآن كريم مي فرمايد: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَي.... وَ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ.... زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ...) (1)

به مؤمنان بگو! چشم هاي خود را (از نگاه به نامحرمان) فرو گيرند و عفاف خود را حفظ كنند. اين براي آنان پاكيزه تر است... و به زنان با ايمان بگو: چشم هاي خود را (از نگاه هوس آلود) فرو گيرند و دامان خويش را حفظ كنند و زينت خود را آشكار ننمايند جز بر شوهرانشان... .

اين آيه، به صراحت دستور داده است كه زن و مرد نامحرم به يكديگر نگاه شهوت آلود نداشته باشند. به راستي، اگر به اين آيه مباركه عمل شود و دختر و پسر نامحرم از ابتدا به يكديگر توجه ننمايند و به هم نگاه هوس آلود نكنند، آيا دوستي ها و عشق هاي خياباني به وجود مي آيند؟

شرايط ارتباط با جنس مخالف

بر اساس بينش ديني و اسلامي هرگونه دوستي با جنس مخالف ممنوع و حرام است و عذاب اخروي در پي دارد، اما ارتباط عادي براي مصالح ويژه از قبيل مباحثات علمي، داد و ستد، رفت وآمدهاي خانوادگي، استاد و شاگردي و مانند آن، كه لازمه زندگي اجتماعي هستند و منافع مادي و معنوي بر آن ها مرتب هستند، اشكال ندارد، ولي اين ارتباطات هم شرايط و قوانيني دارند كه به بعضي از آن ها اشاره مي شود:

رعايت حياي فردي و عفّت جمعي

ارتباط با جنس مخالف، كه در شرايط خاصي اتفاق مي افتد، نه تنها مجوّز پرده دري و از بين بردن عفت نيست، بلكه از ابتدا براي حفظ حريم عفت و حيا تأسيس شده و به خاطر مصالح مهم اجتماعي وضع شده است؛ يعني فلسفه ي وجودي اين ارتباط، حفظ عفّت عمومي و تحكيم حياي فردي و كسب كمالات از طريق مقابل است. از اين رو، ممكن نيست فلسفه وجودي آن را زير پا نهاد. حتي براي زن و شوهر هم، كه از ارتباط دوستي بي حد و مرز برخوردارند، اين آزادي در رفتار دوستانه وجود ندارد و همه بايد حياي عمومي و حريم اخلاقي جامعه را حفظ كنند.

ارتباط با جنس مخالف بايد با حفظ حريم فردي، رعايت حيا و عفّت اجتماعي باشد و اگر برخاسته از تمايلات جنسي و شهواني باشد، ممنوع است و گناه بزرگي در پي دارد

خداوند متعال در سوره مباركه قصص، در داستان ارتباط دختران حضرت شعيب(عليه السلام) با حضرت موسي(عليه السلام) به اين شرط تصريح دارد و مي فرمايد: وقتي حضرت موسي(عليه السلام) در آب دادنِ به گوسفندان، به دختران شعيب عليه السلام) كمك نمود، آنان نزد پدر رفتند و از جوانمردي حضرت موسي(عليه السلام) تعريف و تمجيد كردند حضرت شعيب(عليه السلام)تصميم گرفت از حضرت موسي(عليه السلام)سپاس گزاري كند. به همين دليل، دختران خود را به دنبال او فرستاد و دختران در اوج حيا و عفّت حركت كردند تا به كنار جاده رسيده و در آنجا منتظر ماندند تا حضرت موسي(عليه السلام)متوجه حضور آنان شود و حضرت موسي هم متوجه آمدن آنان شد. دختران از او تقاضا كردند تا پيش پدرشان بيايد و حضرت موسي هم قبول كرد، وقتي خواستند به طرف منزل بروند، حضرت موسي(عليه السلام)به خاطر حفظ حريم حيا و عفّت، دوشادوش دختران حركت نكرد، بلكه جلوتر از دختران راه مي رفت و دختران شعيب به دنبال او با انداختن سنگ ريزه، مسير را نشان مي دادند. (2)

بنابراين، ارتباط با جنس مخالف بايد با حفظ حريم فردي، رعايت حيا و عفّت اجتماعي باشد و اگر برخاسته از تمايلات جنسي و شهواني باشد، ممنوع است و گناه بزرگي در پي دارد.

رعايت دستورات ديني در ارتباطات

خواستگار در مراحل خواستگاري مي تواند در قالب دستورات شرع با فرد موردنظر خود ارتباط داشته باشد، اما حتماً بايد با رعايت دستورات ديني انجام گيرد تا ـ خداي ناكرده ـ به گناه منجر نشود. بايد ارتباط آنان در فضايي جوانمردانه انجام شود؛ زيرا اگر مراعات مسائل ديني و اعتقادي در ارتباط وجود نداشته باشد، آرام آرام اين ارتباط به طرف ناهنجاري اخلاقي كشيده شده، رابطه ناسالم مي گردد و در اين صورت، به ضرر هر دو تمام مي شود.

هدفدار بودن

بسياري از ارتباطات دختران و پسران نوجوان هدف جدّي و ارزشمند نداشته، صرفاً لذت جويي لحظه اي مي باشد كه اين لذت جويي ها اگر در چارچوب دستورات ديني ـ يعني، پس از جاري شدن عقد ازدواج ـ نباشند، جايز نيستند. از اين رو، اين ارتباطات، كه صرفاً جنبه تفريحي دارند و منفعتي مشروع از آن ها به هيچ كدام از دختر و پسر نمي رسد مذموم است. از اين رو، براي جلوگيري از هدر رفتن سن نوجواني و سنين نشاط و بالندگي لازم است تا در ارتباطات اهدافي دنبال شود و از اين فرصت براي بهره برداري علمي، اخلاقي، آموزشي و هنري استفاده گردد.

نتيجه اينكه در دستورات ديني و تربيتي اسلام، توجه ويژه اي به دوستي و ارتباط شده و معيارهايي كه براي انتخاب دوست بيان شده، همه در جهت تربيت و تكامل انسان ها بوده و سعي شده است ترقّي و بالندگي اخلاقي، علمي و معنوي در آن ها مورد توجه باشد و حتي در ارتباط با جنس مخالف هم دستورات و رهنمودهايي ارائه شده كه با كمال طلبي انسان ها سازگاري دارد و خط مشي طوري ترسيم شده است كه انسان ها را از انحراف و كج انديشي بازداشته، به خالق يكتا نزديك سازد و سعادت دنيوي و اخروي آنان را در پي داشته باشد.
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

عوامل و تبعات معضل افزایش سن ازدواج در ایران

کتک کاری نمایندگان مجلس در برنامه زنده تلویزیونی + فیلم

نظر آمریکایی‌ها درباره شبکه‌‌های اجتماعی؛ حامی اصلی ترامپ از چه روشی در رسانه بهره می‌گیرد؟

افشای رازهای سوپراستار 350 میلیون دلاری

قرآن به افق اینستاگرام/ ماجرای دزدی که پس از شنیدن قرائت لایو «موسی زاده» کیف را به صاحبش برگرداند

بازگشت برنامه 90 به تلویزیون از هفته آینده

محمدرضا شریفی‌نیا و حمید گودرزی، دو روحانی جدید سینما/ عکس

گرندپری فرمول یک آمریکا 2018؛ قهرمانی رایکونن پس از 113 مسابقه

کلاچ چیست و چگونه عمل می‌کند

امشب همیلتون می‌تواند به قهرمانی فرمول یک 2018 برسد

علی انصاریان ممنوع‌التصویر شد؟!

امکان تازه برای مشمولان قبل از اعزام به سربازی

رقابت پُرحاشیه محمدرضا گلزار و حمید گودرزی

توصیه‌های "علی پروین" به "عادل فردوسی‌پور"

پست عجیب "آرش میر احمدی" از عکس گرفتن با "سیمین غانم"

دابسمش "محسن افشانی و همسرش" با آهنگ "از خودت بگو" (فیلم)

تقاضای عاجزانه مهراب قاسم خانی از "دزد گوشی‌اش"

پست خداحافظی علیرضا جهانبخش از هلند

بیوگرافی ماهور الوند و پدرش سیروس الوند

صحبت‌های فرهاد مجیدی با هواداران استقلال

درگیریِ مربی با بازیکنان بالا گرفت؛ بحران بزرگ در استقلال

3 گزینه جانشینی بیرانوند در پرسپولیس

زیباترین انواع مدل کیف پول چرم مردانه + راهنمای خرید

تقدیر دیوید بکام از حرکات پسر مستعد ایرانی

دود سیگار بر سلامت فرد سیگاری و اطرافیانش چه اثری دارد؟

نشانه های عدم علاقه زن به مرد

بیوگرافی امیر آقایی، بازیگر و نویسنده ایرانی

بیوگرافی ریچارد فاینمن، نابغه فیزیک ذرات و مکانیک کوانتوم

«خانواده دکتر ماهان» به جنگل های لفور رفتند

اکران «راه رفتن روی سیم» و یک فیلم دیگر از این هفته

پیگیری پیشنهاد کنسرت خیابانی و بدون هزینه «همایون شجریان» توسط شهرداری و شورا

فریدون آسرایی: می‌خواستم مدیرکل شوم اما خواننده شدم

واکنش رضا صادقی به اوضاع اقتصادی و خبر مهاجرتش

حسین علیزاده: در جشنواره‌ای که بخش زنان را از مردان تفکیک کند، حضور نخواهم داشت

نامزدهای بخش تلویزیون جشن «حافظ» اعلام شدند

حمید هیراد یک مدافع سرشناس پیدا کرد/ شاید دشمنانش برای او پاپوش درست کرده باشند

پست اینستاگرامی حمید فرخ‌نژاد درباره اعتراضات اخیر (عکس)

آقای هیراد! تمامش کنید!

«هیس! پسرها فریاد نمی زنند» وارد پیش تولید می شود

رسیتال پیانو « آرش گوران» برگزار می‌شود

تشکر عادل فردوسی‌پور از صداوسیمایی که سانسور نکرد!

«آرمین زارعی» از زیرزمین به روی زمین

آخرین خبرها از سریال جدید داوود میرباقری/ بازی شهاب حسینی در نقش سلمان فارسی تکذیب شد

از خود گذشتگی جوان 22 ساله او را به کام مرگ برد (+تصاویر)

ایثار به سبک سیروان

«قانون مورفی» رامبد جوان به زودی اکران می‌شود (+تصاویر)

پسرکره‌ای که با مطالعه در سکوت معروف شد!

فرشاد پیوس: برای پیروزی برابر پرتغال باید دو نیمه کاملا متفاوت بازی کنیم

حل پرونده‌های جنایی به شیوه «شرلوک هولمز» ایرانی

فراخوان مشمولان کارداني، ديپلم و زيرديپلم در مرداد ماه سال 96