آخرین اخبار

10 واقعيت شگفت انگيزي که بايد در مورد چپ دست بودن بدانيد نگاه سياسي

10 واقعيت شگفت انگيزي که بايد در مورد چپ دست بودن بدانيد

  بزرگنمايي:

براي بسياري از افراد، چپ دست بودن به معناي مواجه شدن با مشکلاتي در زندگي روزمره خواهد بود و شما رفته رفته ياد مي گيريد که با اين دردسرها کنار بياييد زيرا در اين دنيا همه چيز براي افراد راست دست ساخته شده است. با اين وجود رازهاي عجيبي در مورد چپ دست بودن وجود دارد که همواره با مشکوک بودن و عدم اعتماد به افراد چپ دست همراه بوده و ادعا شده است که افراد چپ دست بيشتر از افراد راست دست به برخي بيماري هاي رواني مبتلا مي شوند. در  ادامه به بررسي برخي از اين موضوعات خواهيم پرداخت.

10- افرادي که از مشکلات رواني رنج مي برند معمولاً چپ دست هستند

اخبار,اخبار علمي وآموزشي,10 واقعيت شگفت انگيزي که بايد در مورد چپ دست بودن بدانيد

 

همواره افراد چپ دست در مظان اتهام قرار داشته اند و اخيراً دانشمندان دريافته اند که اين موضوع بي دليل نبوده است. در سال 2013، محققان دانشگاه ييل تحقيقي را در ميان افرادي که هر کدام به بيماري هاي رواني متفاوتي مبتلا بودند انجام دادند از جمله بيماران مبتلا به شيزوفرني. از بيماران شرکت کننده در اين تحقيق خواسته شد که به سوالات مطرح شده در يک پرسشنامه پاسخ دهند. يکي از اين سوالات اين بود که با کدام دست مي نويسند. نتيجه غيرقابل باور بود و محققان دريافتند که در حدود 40 درصد از اين افراد چپ دست هستند. اين درصد زماني نمود بيشتري پيدا مي کند که بدانيد تنها 10 درصداز جمعيت جهان چپ دست هستند.

اين محققان به اين نتيجه رسيدند که ممکن است چپ دست بودن با احتمال ابتلا به بيماري هاي رواني رابطه ي مستقيمي داشته باشد به ويژه بيماري هاي سايکوزيس. در مطالعات انجام گرفته بر روي افراد ديگري که به بيماري هايي مانند افسردگي مبتلا بودند ارتباطي بين چپ دست بودن و ابتلا به اين بيماري رواني يافت نشد. در اين افراد نسبت افراد چپ دست مبتلا به افسردگي با تعداد افراد چپ دست در کل جامعه الگوي غيرمنتظره اي نداشت.

9- در ميان نياکان ما نيز افراد چپ دست در اقليت بوده اند

اخبار,اخبار علمي وآموزشي,10 واقعيت شگفت انگيزي که بايد در مورد چپ دست بودن بدانيد

 

ما معمولا سوالاتمان در مورد چپ دست يا راست دست بودن را بر اساس معيارهاي امروزي مي پرسيم براي مثال با کدام دستتان مي نويسيد يا با کدام دستتان کنترل تلويزيون را در دست مي گيريد. اما تحقيقات نشان داده است که انسان هايي که هزاران سال پيش مي زيسته اند نيز با اين تمايز آشنايي داشته اند. محققان با بررسي اشياء بجا مانده از دوران انسان هاي نئاندرتال به اين نتيجه رسيده اند که اين اشياء معمولا با دست راست مورد استفاده قرار گرفته اند.

البته برخي از اين وسايل نيز توسط افراد چپ دست مورد استفاده قرار گرفته بودند. امروزه حدود 10 درصد از جمعيت دنيا چپ دست هستند که با يافته هاي محققان در مورد انسان هاي نئاندرتال کاملا همخواني دارد. اين موضوع ثابت مي کند که انسان هاي نئاندرتال شباهت بيشتري از آن چه که تاکنون تصور مي شد به انسان هاي امروزي داشته اند. علاوه بر اين حتي جانوران ديگري که از لحاظ ريشه ي تکاملي به انسان نزديک هستند ، مانند گوريل ها و شامپانزه ها، نيز دست راست شان را براي انجام کارها و گرفتن اشياء به دست چپ شان ترجيح  مي دهند.

8- تمايل به چپ دستي و زبان

اخبار,اخبار علمي وآموزشي,10 واقعيت شگفت انگيزي که بايد در مورد چپ دست بودن بدانيد

در هيچ موجود ديگري به اندازه ي انسان پيش داوري در مورد چپ دست ها وجود ندارد. پس سوال اين است که چرا انسان ها؟! برخي دانشمندان بر اين باورند که اين موضوع با زبان انسان در ارتباط است. براي اکثر انسان ها کنترل فعاليت هاي زباني توسط نيمکره ي چپ مغز انجام مي گيرد که به آن «ناحيه ي بروکا» (Broca’s area) گفته مي شود. در اين ناحيه از مغز نه تنها ايده هاي ما شکل مي گيرند بلکه اين ايده ها در همين ناحيه به صورت عباراتي در مي آيند که ما آن ها را ادا کرده و ديگران منظور ما را مي فهمند. از اين رو طرف چپ مغز مسئول کنترل طرف راست بدن بوده و تمايل به راست دست بودن به اين معني است که نيمکره ي چپ اين افراد تسلط بيشتري بر بدن در مقايسه با نيمکره ي راست دارد.

با اين وجود مطالعات تازه نشان داده اند که در برخي از افراد مهارت هاي زباني در طرف راست مغز اتفاق مي افتند. اين افراد در اکثر قريب به اتفاق موارد چپ دست هستند. هر چه يک  فرد يکي از دستانش را بيشتر بر ديگري ترجيح مي دهد ارتباطش با طرف مقابل مغز محکم تر خواهد بود. افرادي که از دست چپ شان براي همه ي کارهاي خود استفاده مي کنند تمرکز مهارت هاي زباني آن ها بيشتر و بيشتر در نيمکره ي راست مغز متمرکز خواهد بود.

علاوه بر اين در خانواده هايي که اکثر افراد و نياکان آن ها چپ دست هستند نيز مرکز پردازش زبان آن ها در نيمکره ي راست مغزشان قوي تر است که نشان مي دهد تمايز چپ دستي و راست دستي در انسان به عنوان يک گونه ي جانوري از زماني آغاز شده که ما انسان ها به سمت يادگيري زبان و توسعه ي آن حرکت کرده ايم.

7- راز پله هاي دوراني متمايل به سمت چپ

اخبار,اخبار علمي وآموزشي,10 واقعيت شگفت انگيزي که بايد در مورد چپ دست بودن بدانيد

 

بسياري بر اين باورند که در دوران قرون وسطي ساخت پله هاي دوراني به عنوان يک شيوه ي دفاعي در نطر گرفته مي شده است. بر اساس محاسبات آن دوره در پله هايي که در جهت عقربه هاي ساعت ساخته مي شدند مدافعان قلعه ها در هنگام بالا رفتن يا پايين آمدن آزادي عمل بيشتري داشته اند. بدين ترتيب شخص مدافع مي توانست با دست چپ خود ستون کنار پله ها را گرفته و با دست راست خود بجنگد. بدين ترتيب در آن نيز همه چيز براي افراد راست دست ساخته مي شد. اما تکليف فرماندهان چپ دست چه مي شد؟

قلعه ي «فرنيه هيرست» (Ferniehirst Castle) در اسکاتلند خانه ي قديمي خانواده ي کِر (Kerr) است که قدمت سکونت آن ها در اين قلعه به دوران ويليام فاتح در سال 1066 باز مي گردد. افراد مشهور زيادي در اين خانواده چپ دست بوده اند. به همين دليل بسياري از قلعه ها و خانه هاي اين خاندان داراي پله هاي دوراني بودند که برخلاف ديگر ساختمان ها و قلعه ها در جهت معکوس حرکت عقربه هاي ساعت ساخته مي شدند. اين تاکتيک به افراد عمدتاً چپ دست ساکن اين قلعه ها امکان مي داد که در موقعيت دفاعي بهتري قرار داشته باشند و راحت تر بتوانند با کساني که به قلعه هاي آن ها حمله مي کردند مقابله نمايند.

فرماندهان نظامي و اربابان قديمي دريافته بودند که افراد چپ دست در نبرد برتري هاي متعددي نسبت به افراد راست دست دارند بدين ترتيب به تمامي سربازان و نگهبانان خود آموزش مي دادند که با دست چپ بجنگند. اين موضوع باعث شد که القاب «دست کِري» (Kerr-handed) يا  «مشت کُري» (corrie-fisted) در اسکاتلند آن دوره باب شود.

6- ترس از چپ دستي ممکن است ذاتي باشد

اخبار,اخبار علمي وآموزشي,10 واقعيت شگفت انگيزي که بايد در مورد چپ دست بودن بدانيد

 

تاريخ نيز با چپ دست ها مهربان نبوده است. در تاريخ معمولا از افراد چپ دست خواسته مي شد که دست راست خود را آموزش دهند و يا حتي در بسياري از موارد آن ها را به خاطر چپ دست بودن تنبيه مي کردند زيرا استفاده از دست چپ را کار نادرستي مي دانستند. اما امروزه علم ثابت کرده است که تنها ميل به انطباق دادن افراد چپ دست با استانداردهاي زندگي عمومي نبوده که باعث شده راست دستي به چپ دستي ترجيح داده شود. بر اساس مطالعات انجام گرفته در دانشگاه يوتا بسياري از کارهايي که با استفاده از طرف چپ بدنمان انجام مي دهيم ذاتاً کارهاي ترسناکي هستند.

در اين مطالعات، محققان تهديداتي را از هر دو طرف حواله ي تعدادي از افراد کردند. براي مثال به افراد گفته مي شد که يک زلزله ي شديد در سمت چپ يا راست شهر اتفاق افتاده است و آن را روي نقشه به آن ها نشان مي دادند و از آن ها مي پرسيدند که آيا از ترس پس لرزه ها خانه هاي خود را ترک مي کنند يا نه. نتايج نشان مي داد که وقوع زلزله در سمت چپ شهر براي اين افراد ترسناک تر است و افراد بيشتري در صورت وقوع زلزله در سمت چپ شهر منازل خود را ترک خواهند کرد.

وقتي که اين تهديد به حملات راديو اکتيو تغيير کرد نيز نتايج کاملا مشابه بود.حتي در مواردي که حمله ي راديو اکتيوي در سمت راست به آن ها نزديک تر بود باز افراد تمايل بيشتري به تخليه ي خانه هاي خود در صورت وقوع حمله ي راديو اکتيو در سمت چپ خانه هاي خود داشتند. علاوه بر اين وقتي که از افراد خواسته شد بگويند که در صورت قرار داشتن چيز کثيف يا بدبويي مانند مدفوع انسان بر سر راهشان تا چه فاصله اي از آن دور خواهند شد مشخص گرديد که افراد به چيزهاي بدي که در سمت چپ شان قرار دارند حساسيت بيشتري نشان مي دهند.

اين موضوع باعث شد که تئوري هاي کاملاً متفاوتي در مورد چرايي اين ماجرا شکل بگيرند، براي مثال اين تئوري که مغز ما تمايل دارد کشش و علاقه ي بيشتري به سمت راست بدن داشته باشد و اين که ما احساس مي کنيم که در طرف راست خود که معمولا قدرتمندتر است امکان دفاع بيشتر و بهتري را در برابر تهديدات خواهيم داشت.

5- جنگجويان چپ دست در متون مقدس

اخبار,اخبار علمي وآموزشي,10 واقعيت شگفت انگيزي که بايد در مورد چپ دست بودن بدانيد

 

قبلاً در مورد اين که افراد چپ دست در مبارزه از امتيازات خاصي برخوردارند صحبت کرديم و اين موضوع در سراسر تاريخ مورد تاييد قرار گرفته است. براي مثال در کتاب مقدس يهوديان به طور ويژه به جنگجويان چپ دست اشاره شده و اين موضوع به بحث هاي زيادي دامن زده است. مثلاً در کتب مقدس يهوديان چنين آمده که خداوند براي آزادي قوم اسرائيل از دست قوم موآبي ها (Moabites) يک جنگجوي چپ دست به نام «ايهود» (Ehud) را مامور کرد که يکي از وحشتناک ترين قتل هاي ذکر شده در کتب مقدس را انجام دهد. بدين ترتيب ايهود خنجر دو لبه ي خود را مخفيانه با خود به بارگاه شاه برده و قتل را انجام داد.

ايهود تنها يکي از اين جنگجويان بود که در کتب مقدس به آن ها اشاره شده است. در ديگر داستان هاي کتب مقدس آمده که اين جنگجويان چپ دست به قومي به نام قوم بنجامين ها (Benjamites) تعلق داشته اند. بر اساس ادعاهاي مفسران کتب مقدس اين افراد جنگجوياني بسيار زبده بودند که مي توانستند يک تار مو را از فاصله ي دور مورد اصابت قرار دهند و در تيراندازي با کمان مهارت غيرقابل وصفي داشتند. هنوز توضيح کامل و منطقي در مورد اين که چطور اين جنگجويان شيوه ي مبارزه را فرا گرفته اند ارائه نشده است.

برخي بر اين باورند که بنجامين ها ذاتا افراد چپ دستي بودند درست مانند خاندان کِر که در بالا به آن ها اشاره شد. يک تئوري ديگر در اين زمينه بر روي تفسير اين متون تمرکز دارد بدين معنا که کلماتي که براي نحوه ي جنگيدن اين افراد انتخاب شده تنها به معناي چپ دستي نبوده و بيشتر بر محدود بودن دست راست آن ها تاکيد دارد.

برخي بر اين باورند که تفسير ذکر شده به اين نکته اشاره دارد که اين قوم تلاش زيادي براي آموزش مبارزه با دست چپ به جنگجويان راست دست خود داشتند تا بدين ترتيب در طول جنگ ها بر دشمنان خود برتري داشته باشند. تئوري ديگر در معناي کلمه ي «بنجامين ها» به معناي «پسر دست راست من» نهفته است که ممکن است به طور طعنه آميزي به راست دست هاي چپ دست شده اشاره داشته باشد.

4- شاه جورج ششم و آموزش کودکان چپ دست

اخبار,اخبار علمي وآموزشي,10 واقعيت شگفت انگيزي که بايد در مورد چپ دست بودن بدانيد

اجحاف در حق کودکان چپ دست به اتفاقات بسيار عجيبي منجر مي شد. يک پسر از قبيله ي زولو که سوپ خود را با دست چپ مي خورد براي عبرت گرفتن تنبيهي سخت را متحمل شده و دستش در سوپ داغ سوزانده شد. حتي در قرن بيستم در بريتانيا نيز دست چپ کودکان را مي بستند تا از دست راست خود استفاده کنند. از آن جا که برخي از اين کودکان در حين ياد گرفتن استفاده از دست راست خود به جاي دست چپ شان دچار لکنت زبان مي شدند محققان به اين نتيجه رسيدند که ممکن است اين دو با هم مرتبط باشند.

مطالعاتي در اين مورد و مشکلات مشابه ديگري در خواندن مانند بدخواني (dyslexia) انجام گرفت. بعد از پايان تحقيقات محققان به اين نتيجه رسيدند که بعد از تغيير دست غالب، کشمکشي بين نيمکره هاي مغز براي به دست گرفتن قدرت در مي گيرد که اين کشمکش خود را به شکل لکنت زبان نشان مي دهد. اين نظريه باعث شد که در سياست راست دست کردن کودکان چپ دست تجديد نظر شده و اين سنت رفته رفته از بين برود.

اما امروزه دليل ديگري براي لکنت زبان گرفتن کودکان چپ دستي که مجبور به استفاده از دست راست خود شده اند عنوان مي گردد: لکنت زبان گرفتن کودکان بيشتر به دليل استرسي است که بر آن ها وارد مي شود تا کشمکشي که بين دو نيمکره ي مغز در مي گيرد.

3- تئوري هاي سزار لومبروسو در مورد افراد چپ دست

اخبار,اخبار علمي وآموزشي,10 واقعيت شگفت انگيزي که بايد در مورد چپ دست بودن بدانيد

 

لومبروسو پزشکي بود که در اوايل قرن بيستم مي زيست. وي در مورد افراد چپ دست چنين مي گويد: “مردها در طول دوران متمدن شدن و کسب فرهنگ ترقي کرده اند، آن ها در مقايسه با زنان و نژادهاي وحشي تمايل بسيار بيشتري به راست دست بودن و استفاده از سمت راست بدن خود دارند، زنان حتي در مواقعي که راست دست بوده اند نيز خصوصيات و رفتارهاي افراد چپ دست را داشته اند”. ممکن است بعد از خواندن اين نظريه دچار شک و ترديد در مورد لومبروسو شويد بنابراين بهتر است اين تئوري را تشريح کنيم.

لومبروسو بر اين باور بود که بخش بزرگ تر مغز با منطق و استدلال در ارتباط بوده و بخش کوچک تر آن بر مسائل احساسي و روحي مرد تسلط دارد. از نظر وي همين قسمت کوچک بود که شيوه ي زندگي و رفتار  افراد چپ دست و همچنين افراد شرور، ديوانگان و در کل افراد خلافکار را به آن ها ديکته مي کرد. همچنين لومبروسو بر اين باور بود که اگر چه افراد چپ دست ضرورتاً انسان هاي شروري نيستند اما چپ دست بودن يکي از ويژگي هايي است که به نظر وي در ميان بدترين شخصيت هاي تاريخ وجود داشته است.

وي براي تاييد نظريه خود به پيشداوري هايي که در طول تاريخ در مورد افراد چپ دست وجود داشته اشاره مي کند. نظريه ي وي در آن دوران بسيار جديد بوده و واقعيتي پزشکي و نوعي انقلاب در نظريات پزشکي در نظر گرفته مي شد. اما در کمال تعجب نظريه ي او همچنان در بين برخي دانشمندان مقبوليت داشته و در دهه ي 1990 نيز برخي از محققان از آثار و نظريات وي به عنوان اساسي براي تحقيقات خود استفاده کردند. اين مطالعات در نهايت به اين نتيجه رسيد که خطر ابتلاي افراد چپ دست به بيماري هاي ژنتيکي بسيار بيشتر از افراد راست دست بوده و طول عمر آن ها نيز معمولا کوتاه تر است.

2- رمزگشايي از افسانه ي عمر کوتاه افراد چپ دست

اخبار,اخبار علمي وآموزشي,10 واقعيت شگفت انگيزي که بايد در مورد چپ دست بودن بدانيد

 

در مورد افسانه ي طول عمر کوتاه تر براي افراد چپ دست بهتر است نگاهي به آمارهايي که همواره به آن ها رجوع مي شود بياندازيم. بر اساس مطالعاتي که بين دهه هاي 1980 و 1990 انجام گرفته بررسي 2٫000 فرد زنده و متوفي در جنوب کاليفرنيا نشان داد که افراد چپ دست در هنگام مرگ به طور متوسط 9 سال از افراد راست دست جوان تر بودند. محققان ادعا کردند که دليل مرگ اين افراد بيشتر به خاطر دنيايي است که براي افراد راست دست ساخته شده و براي اين تئوري به ارائه ي مثال هايي عيني روي آوردند.

براي مثال اين موضوع که احتمال مرگ رانندگان چپ دست در حين تصادف 5 برابر بيشتر از رانندگان راست دست خواهد بود. آن ها به بررسي حوادث ديگري که افراد چپ دست در آن ها دخالت داشتند پرداخته و به اين نتيجه رسيدند که اين افراد همواره در استفاده از وسايلي که براي راست دست ها تهيه شده اند مشکل دارند، وسايلي مانند چاقو و ابزارهاي قدرت و اين مشکلات امکان وقوع حادثه را براي آن ها بيشتر از افراد راست دست کرده است. منطقي به نظر مي رسد. اينطور نيست؟!

خوانندگان چپ دست ما بايد خوشحال باشند که اين نظريه اخيراً کاملاً نقض شده است. در تحقيقات گذشته تعداد نمونه ها و روش کار کاملاً بي عيب و نقص و علمي به نظر مي رسيد و تئوري ارائه شده کاملاً با منطق انساني همخواني داشت… پس مشکل کجاست؟! مشکل اين تئوري کمي عجيب و غريب به نظر مي رسد. در تمام طول تاريخ افراد چپ دست مجبور بوده اند استفاده از دست راست را ياد بگيرند و اين ديدگاه تنها در چند دهه ي اخير از بين رفته است.

بنابراين زماني که محققان در مورد افراد چپ دستي که فوت کرده بودند تحقيق مي کردند دچار نوعي خطا شدند. آن ها براي جمع آوري داده هاي خود از خانواده هاي افراد متوفي پرسيدند که آيا عزيزان درگذشته ي آن ها راست دست بوده اند يا چپ دست و با توجه به سن افراد متوفي مي توان نتيجه گرفت که بسياري از افراد چپ دست سال هاي زيادي را در دنيايي که براي راست دست ها ساخته شده بود زندگي کرده و همواره چپ دست بودن مورد نکوهش واقع مي شد. بدين ترتيب نه تنها اين افراد سعي مي کردند چپ دست بودن خود را مخفي کنند بلکه خانواده ها نيز آن ها را به عنوان افراد راست دست مي شناختند.

از اين رو افرادي که خود را چپ دست اعلام مي کردند معمولاً جوان تر بوده و در دوراني که چپ دست بودن ديگر ننگ محسوب نمي شد زندگي مي کردند. اين موضوع باعث مي شد که محققان فکر کنند مرگ افراد چپ دست در سنين پايين تر نسبت به افراد راست دست قابليت تعميم به کل جامعه ي انساني را دارد.

1- چپ دست بودن مي تواند عامل نجات افراد در آخرالزمان باشد

اخبار,اخبار علمي وآموزشي,10 واقعيت شگفت انگيزي که بايد در مورد چپ دست بودن بدانيد

 

فرض کنيد آخرالزمان نزديک است، جوامع در حال فروپاشي هستند و تمدن به نقطه ي پايان خود نزديک مي شود. مردم براي بدست آوردن کمترين منابع غذايي و دارويي به منظور زنده ماندن با هم کشمکش دارند. شايد به طور اتفاقي شاهد بحثي در مورد اين که راهي براي زنده ماندن در دوران آخرالزمان وجود دارد باشيد. ممکن است تا حالا از کسي نشنيده ايد که دوست داشته چپ دست باشد اما شايد اين اولين پاسخي است که افراد در آخرالزمان به آن فکر کنند.

اگر شما فيلم راکي (Rocky) با بازي سيلوستر استالونه را ديده باشيد برتري افراد چپ دست بر افراد راست دست را در طول مبارزه متوجه شده ايد و تحقيقات نيز نشان داده است که هر چه بي قانوني رواج داشته باشد اين برتري بيشتر خواهد بود.

به طور متوسط حدود 10 درصد از جمعيت جهان را افراد چپ دست تشکيل مي دهند اما در برخي جوامع درصد افراد چپ دست به مراتب بسيار بيشتر از اين عدد است. در ميان قبيله ي يانومامي ( Yanomami tribe) در ونزوئلا سالانه از هر 1٫000 نفر 5 نفر کشته مي شوند و حدود 23 درصد از جمعيت اين قبيله چپ دست هستند.

ميزان قتل در ميان قبايل ايپو (Eipo) در اندونزي نيز سه نفر به ازاي هر 1٫000 نفر است و جالب اين که 27 درصد از افراد اين قبايل چپ دست هستند. علاوه بر اين در ميان قبايل ساکن در دره ي جيمي (Jimi Valley) در پاپوا گينه ي نو، هر ساله به طور متوسط 5٫4 نفر از هر 1٫000 نفر کشته مي شوند و درصد افراد چپ دست در ميان آن ها نيز 13 درصد است.

مطالعاتي که توسط موسسه ي علوم تکاملي در دانشگاه مونتت پليه در فرانسه انجام شده نشان مي دهد که تفاوت فاحشي بين جوامع شديداً خشن و جوامع صلح طلب وجود دارد. براي مثال در ميان قبيله ي ديولا (Dioula) در غرب آفريقا که تنها 3 درصد از اعضاي آن چپ دست هستند آمار قتل تنها 0٫013 مورد به ازاي هر 1٫000 نفر است. از اين رو محققان حدس مي زنند که چپ دست بودن در يک جامعه ي پرآشوب و بي قانون مي تواند به معناي شانس بيشتر براي زنده ماندن باشد زيرا اين موضوع به تئوري انتخاب طبيعي مربوط بوده و تنها به يک نسل اجازه داده مي شود که خصوصيات چپ دستي خود را به نسل بعدي منتقل کند.
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

نقش سازمان‌هاي مردم نهاد در دست‌يابي به توسعه پايدار انکارناپذير است

دکتر سلطاني فر: « شهيد حججي » مردانگي ، شجاعت و شرافت را براي همه ايرانيان و جهانيان به يادگار گذاشت

رستمي: دولت دوازدهم براي گسترش صلح و ارتباطات جهاني به جوانان تکيه دارد

مصطفي هاشمي طبا: سلطاني‌فر نيروي توانمندي است

جوانان از قشرهاي تاثير گذار دولت ايران و دولت و ملت مصلح در جهان هستند

جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان سيستان و بلوچستان برگزار شد

وزير ورزش و جوانان: برنامه جدي من بهبود سن مديريتي ورزش کشور است

ترک عادتي که موجب مرض نيست!

در راه زندگي ، تند نران !

مسئوليت هر اتفاقي را به گردن بگيريد

پيام‌هاي ضد زن و ضد مرد؛ عامل بي‌انگيزگي دختر و پسر به ازدواج

ترک اعتياد با گياهان دارويي؛ سراب يا واقعيت

3 کليد براي پولدار شدن !

جوانان امروز، سالمندان فردا

براي موفقيت در زندگي اينها را بايد بدانيد

اين نشانه‌ها يعني خطر...

چگونه در زمان حال زندگي کنيم؟

دعوت سلطاني فر از مردم و جوانان به حمايت ‏از تيم ملي فوتبال؛ متحدتر از هميشه در کنار هم

چند مورد براي پيشرفت در کار

معاون وزير ورزش: «سازمان ملي جوانان» در حداقل زمان ممکن احياء مي‌شود

اجراي 27 برنامه در راستاي سياست‌هاي کلي خانواده/ ترويج ازدواج سالم در جوانان

دليل شما براي ازدواج چيست؟

شيوع مصرف سيگار در بين دانشجويان دختر دانشگاه‌ها

اعزام بيش از يک ميليون دانش‌آموز به اردوهاي راهيان نور در سال تحصيلي جديد

ايجاد بانک اطلاعاتي نياز سنجي اشتغال جوانان

آيا مي‌توانيد نشانه‌هاي ازدواج سالم را شناسايي كنيد؟

اين 9 ويژگي شما را تبديل به مدير موفق مي‌کند

از جشنواره فراغت جوانان روستايي و ورزشهاي مفرح چه خبر؟

آيا مشکل تورم حل شده‌است؟/ميراث دولت يازدهم براي اقتصاد ايران

نقش آفريني جوانان در مشارکت و راي اعضاي خانواده‌ در انتخابات

عضو کميسيون ملي ازدواج و خانواده: حوزه جوانان نيازمند کار ستادي و مطالبه گرانه است

برگزاري مجمع ملي ازدواج تا مهرماه

پيام تبريک وزير ورزش و جوانان به مناسبت هفته جوان

اپيدمي مسموميت در ميان دانشجويان/ ابهام در علل بروز حادثه

آيا احياي سازمان ملي جوانان يک مانور تبليغاتي است؟

مسموميت 260 دانشجو در يزد

توجه به نخبگان و افزايش ظرفيت پذيرش پژوهشگران

شانس بهتر است يا انرژي مثبت؟

واکنش وزارت ورزش به اظهارات قاليباف درباره وام ازدواج/ جوانان را دستاويز قرار ندهيد

علت قتل سعيد کريميان،‌ مدير شبکه جم مشخص شد

وعده مبهم افزايش وام ازدواج+جزئيات عملکرد دو دولت

ارتباط تلفني مشترکان تهراني در 7 مرکز مخابراتي مختل مي شود

عملکرد شوراي شهر در حوزه سمن‌هاي جوانان ضعيف است

طرح توانمندسازي راهبردي نوآوران جوان برگزار مي شود

راه‌اندازي تشکل‌هاي محله‌محور جوانان

دلايل منطقي و غير منطقي براي ازدواج

ايران مي‌تواند رهبر موضع جوانان در جهان باشد

تروريسم ميکروبي

سمن‌هاي جوانان وارد دعواهاي سياسي نشوند

10 واقعيت شگفت انگيزي که بايد در مورد چپ دست بودن بدانيد