آخرين مطالب

براي موفقيت در زندگي اينها را بايد بدانيد نگاه سياسي

براي موفقيت در زندگي اينها را بايد بدانيد

  بزرگنمايي:

هيچ مانعي نبايد موجب دلسردي شود. اما هر کسي بر اساس تجربه، نظراتي در اين مورد دارد. ما 30 نظر از انسان هاي مختلف را برايتان نوشته ايم که شايد در مسير موفقيت به شما کمک کنند.
موفقيت در زندگي, مسير موفقيت,سمت موفقيت
1. اين را به ياد داشته باشيد ديگران به آن اندازه که خيال مي کنيد، به شما توجه ندارند.
بسياري از مردم برايشان مهم نيست که شما ماشين نو خريده ايد يا ارتقا شغلي گرفته ايد. يا شايد حتي متوجه اين مساله هم نمي شوند. بنابراين نبايد خوشحالي خود را بر اساس واکنش آنها بگذاريد. اگر دايم نيازمند توجه ديگران باشيد، نمي توانيد زندگي شادي را تجربه کنيد.

2. افرادي که واقعا شما را دوست دارند، نمي خواهند مالک شما باشند. آنها فقط خودتان را دوست دارند و بقيه چيزها برايشان نامفهوم است.
اين علاقه عشق نام دارد. براي افرادي که شما را دوست دارند احترام قايل باشيد و براي داشتن و خوشحالي آنها همه تلاش خود را انجام دهيد. اما حسادت در اين امر مفهومي ندارد.

3. فقط به پول و درآمد بيشتر فکر کردن خوبشختي نمي آورد.
اگر همه لذت هاي دنيا را بر درآمد و دارايي بيشتر تعريف کنيد، نمي توانيد از شادي هاي کوچک و ارزشمند زندگي بهره مند شويد. وقتي دايم در حال کار باشيد نمي توانيد در کنار دوستان يا در جمع خانواده بودن را تجربه کنيد.

4. وام در هر مقطعي مي تواند شما را از زندگي عقب نگه دارد.
سعي کنيد تا حد امکان خود را زير بار قرض و وام قرار ندهيد. اين مي تواند شما را به شدت در زندگي عقب نگه دارد.

5. سخن شناسي بسيار موثر است
هنگامي که بتوانيد به حرف ها و خواسته هاي اطرافيان واکنش درستي داشته باشيد، مي توانيد تاثير خوبي هم روي آنها بگذاريد. هنگامي که بتوانيد با حرف هاي درست و مناسب، نظر کسي را تغيير دهيد، کاري را پيش ببريد، کودکي را از ترس رها کنيد يا موجب اعتماد به نفس فردي بشويد، يک قدم به سوي موفقيت برداشته ايد.
موفقيت در زندگي, مسير موفقيت,سمت موفقيت
6. نه تنها در برابر ديگران که حتي در مقابل خود هم مسوول هستيد
مردم به مسووليت هاي خود در قبال ديگران بيشتر پايبند هستند و به ندرت به اين فکر مي کنند که در برابر نيازها و خواسته هاي خودشان هم مسووليت دارند. اگر نتوانيد براي خود ارزش قايل شويد، نمي توانيد موفقيت و شادي در زندگي را بيابيد.

7. هميشه براي وقايع ناخواسته آماده باشيد
زندگي فراز و فرود بسياري دارد و انسان موفق کسي است که بتواند از لحاظ روحي خود را براي مواجهه با انواع مشکلات و موانع آماده و گوش به زنگ کند. هميشه سعي کنيد در مسيري که حرکت مي کنيد، يک برنامه ريزي دقيق ديگر هم داشته باشيد تا در صورت بروز مشکل، به آن پناه ببريد.

8. به ديگران اجازه ندهيد شخصيت شما را تغيير دهند
در تعاملات اجتماعي نبايد به ديگران اجازه دهيد با حرف و رفتار خودشان، شخصيت اصلي و واقعي شما را تغيير دهند و به شما بگويند که چه کسي هستيد و چه کاري بايد انجام دهيد. هميشه خودتان باشيد و همزمان از مشاوره ديگران کمک هم بگيريد.

9. هميشه بايد جلوتر از نياز خود باشيد
هميشه سعي کنيد در رقابت باشيد. رقابت موجب پيشرفت مي شود. وقتي خود را بالاتر از ديگران ديديد، حتي با خودتان رقابت کنيد. هرگز اجازه ندهيد تب و تاب تلاش بيشتر خاموش شود.
موفقيت در زندگي, مسير موفقيت,سمت موفقيت
10. خودآگاهي يکي از ارزشمندترين ويژگي ها است
وقتي بتوانيد خود را از نگاه ديگران ببينيد، مي توانيد روي نقاط ضعف خود کار کنيد و خيلي درست و منطقي آنها را برطرف کنيد.

11. براي هر کاري يک گرايش دروني نياز است
جهان بيني هر فردي در گرايشات و اعتقادات او ريشه دارد. بايد براي خود سمت و سوي مشخصي تعيين و بر اساس آن پيش برويد. اين تمايلات شما را به مسيري که مي خواهيد، پيش مي رانند.
موفقيت در زندگي, مسير موفقيت,سمت موفقيت
12. زندگي در زمان حال موجب تمرکز بيشتر است
قبول کنيد که گذشته و آينده نمي توانند تاثيري در زندگي شما داشته باشند. بايد از زمان هاي حال نهايت استفاده را ببريد. بايد با درس از گذشته و نگاه به آينده در اکنون زندگي کنيد و براي پيشرفت تلاش کنيد.

13. انسان هاي متفاوت موجب رشد آدمي مي شوند
سعي کنيد از انسان هايي که مانع از پيشرفت شما هستند دوري کنيد. در عوض، با افرادي دوستي هاي نزديک داشته باشيد که موجب تفکر بيشتر و ارتقا موقعيت شغلي و زندگي شما مي شوند.

14. سفر کردن نيز موجب پيشرفت است
سفر به مکان هاي مختلف نه تنها باعث مي شود تا با مردم و فرهنگ هاي متفاوت آشنا شويد، بلکه موجب تازه شدن فکر و استراحت مغز نيز مي شود. به اين واسطه با ايده هاي بيشتر و ناب به کار خود بازخواهيد گشت.
موفقيت در زندگي, مسير موفقيت,سمت موفقيت
15. تا حد ممکن خطر کنيد تا بتوانيد علاقه و نياز اصلي خود را بيابيد.
هرگز تا وقتي که از کاري راضي و خوشحال نيستيد، خود را اسير آن نکنيد. از اينکه براي يافت شغل مورد دلخواه خود محل کارتان را عوض کنيد، ناراحت نباشيد. با يافتن شغلي که همه جانبه شما را راضي کند، موفقيت بيشتري در انتظارتان خواهد بود.

16. مراقب سلامت خود باشيد
هرگز نبايد با کارهاي سنگين سلامت خود را به خطر بيندازيد. با برنامه ريزي دقيق، کارهايتان را پيش ببريد.
موفقيت در زندگي, مسير موفقيت,سمت موفقيت
17. مراقب آوازه و شهرت خود باشيد
براي اينکه هميشه از شهرت خود بهره بگيريد، بايد صادق، درستکار و قابل اعتماد باشيد و به ديگران نيز احترام بگذاريد.

18. بر اساس احساسات نمي توان تصميم درست اتخاذ کرد
سعي کنيد عصبانيت، خشم يا خوشحالي بيش از حد خود را مديريت و کنترل کنيد. با اين احساسات نمي توان در کار و محل کار چندان موفق و حرفه اي بود.
موفقيت در زندگي, مسير موفقيت,سمت موفقيت
19. هميشه خود و ديگران را ببخشيد
حتي اگر دوستان و اطرافيان موجب نااميدي يا شکست شما در کار يا زندگي شدند، بايد به قدري قلب بزرگ داشته باشيد که بتوانيد آنها را ببخشيد. اين ببخش موجب مي شود تا فکرتان از انرژي هاي منفي دور باشد و بيشتر به سمت موفقيت پيش برويد. در ضمن، بايد خودتان را نيز براي اشتباهات خود ببخشيد.

20. هميشه هدف بزرگ تر براي خود تعيين کنيد
ما در دنيايي زندگي مي کنيم که بسيار بسيار بزرگ تر از ما است. پس بايد اهداف ما هم بزرگ تر از آنچه تصور مي کنيم باشد. هر چه هدف بزرگ تر و منطقي تر باشد، تلاش و امکان موفقيت بيشتر مي شود.
موفقيت در زندگي, مسير موفقيت,سمت موفقيت
21. زندگي کوتاه است
اين جمله کليشه اي و تکراري را زياد شنيده يا گفته ايم. اما واقعا بايد باور کنيد که زندگي کوتاه است و بايد از آن به بهترين شکل ممکن استفاده کنيد. به جاي ناراحتي، غم يا نااميدي، بيشتر تلاش کنيد و اگر در مسيري از کار با مانع روبه رو شديد، مسيري ديگر را امتحان کنيد.

22. چيزهاي زيادي هست که نمي دانيد
در زندگي مسايل و دانش بسياري هست که آدم ها نمي دانند. هر اندازه که مطالعه زيادي داشته باشيد، باز هم علومي هستند که شما از آن آگاهي نداريد. بنابراين، خود را به درس هايي که خوانده ايد محدود نکنيد و هميشه براي مطالعه بيشتر زمان بگذاريد.
موفقيت در زندگي, مسير موفقيت,سمت موفقيت
23. بايد با خودتان صادق باشيد
اگر قرار است پيشرفت کنيد و به يک انسان موفق تبديل شويد، بسيار مهم است نقاط ضعف و اشکالات خود را بشناسيد و آنها را برطرف کنيد.

24. شاد بودن يک انتخاب است
شادي و خوشبختي در زندگي يک انتخاب است. وقتي انتخاب کنيد که شاد باشيد و به همه مسايل خوش بينانه نگاه کنيد، موفقيت بيشتري را به سمت خود جذب خواهيد کرد.

25. اعتماد به نفس موجب رشد مي شود
هنگامي که به توانايي هاي خود ايمان و اعتقاد داشته باشيد، مي توانيد بيشتر به سوي موفقيت پيش برويد.
موفقيت در زندگي, مسير موفقيت,سمت موفقيت
26. همه هميشه مي ترسند
اين را باور کنيد که مردم از شکيت هراس دارند. اما انسان هاي موفق، هميشه ترس هاي خود را قبول مي کنند و با تلاش هيجانات منفي آن را از خود دور مي کنند و گام هاي استوار به سمت اهداف خود بر مي دارند.

27. مردم به هم زخم مي زنند
براي موفق بودن مهم است که به ديگران آسيب نرسانيد و به آنها زخم نزنيد. خوشحال کردن اطرافيان، حتي در اندازه کوچک، مي توانيد تاثير شگرفي در پيشرفت شما داشته باشد.

28. هيچ چيز کامل نيست
بايد اين را باور کنيد هيچ چيزي و هيچ کس کامل نيست. برخلاف فيلم ها، در دنياي واقعي لزوما انسان خوب و شخصيت موفق پيروز نمي شود. بايد بدانيد که زندگي فراز و فرود دارد و ممکن است با موانع بسياري مواجه شويد.
موفقيت در زندگي, مسير موفقيت,سمت موفقيت
29. از موفقيت افراد موفق درس بگيريد
با مطالعه زندگي افراد موفق و پيشرو مي توانيد مسير درست تري براي پيشرفت خود تعيين کنيد.

30. خوش شانسي نيز يکي از جنبه هاي موفقيت است
اين را بدانيد با تلاش دايمي و مستمر مي توانيد براي خود خوش شانسي هم ايجاد کنيد.
موفقيت در زندگي, مسير موفقيت,سمت موفقيت
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

ارز مسافرتی گران می‌شود

اپل هشدار داد: افزایش قیمت‌ها؛ پیامد مستقیم جنگ تعرفه‌ای چین و آمریکا

تا تعیین تکلیف گران فروشی، انبار 19 شرکت‌ متخلف واردکننده موبایل پلمب می‌ماند

منتظر کاهش قیمت ها نباشید؛ گوشی ارزان نمی شود

قیمت آیفون 10 از مرز 14 میلیون تومان گذشت؛ موج گرانی تازه‌ای در راه است

ساخت مستند آمریکایی درباره نفوذ چند دهه‌ای پوتین بر ترامپ

دسترسی هکرهای دولتی روس به اتاق کنترل تأسیسات برق آمریکا

جلسه بررسی کارشناسی و آسیب شناسی تسهیل ازدواج جوانان

تشکیل گروه امنیت سایبری مشترک؛ پیشنهاد پوتین به ترامپ

مدیرمسئول روزنامه شرق: صداوسیما با پخش دفاعیات علیخانی به ضرر خود عمل کرد

تندگویان : مهاجرت یعنی ناامیدی جوانان از خدمت به کشور / نمی گویم ناامیدی را در چهره جوانان نمی بینم

وعده رئیس سازمان صنعت برای بازگرداندن مابه‌التفاوت قیمت گوشی به خریداران

کاهش 26درصدی فروش پژو سیتروئن در خاورمیانه، پس از تحریم ایران

آذری جهرمی: گوشی‌های احتکار شده به بازار تزریق می‌شوند

واکنش امیر مهدی ژوله به دستگیری مائده هژبری/ چرا دزدها نمی‌رقصند؟

دیدگاه متضاد وزرا در مورد انتشار اسامی دریافت‌کنندگان دلار 4200 تومانی

تولد 25 سالگی فرمت عکس جی‌پی‌ای‌جی / جی‌پگ ایکس می‌آید؟

ذوالقدر: عملکرد دولت تدبیر و امید و وزارت ورزش در خصوص ورزش زنان مثبت است

نقش سازمان‌هاي مردم نهاد در دست‌يابي به توسعه پايدار انکارناپذير است

دکتر سلطاني فر: « شهيد حججي » مردانگي ، شجاعت و شرافت را براي همه ايرانيان و جهانيان به يادگار گذاشت

رستمي: دولت دوازدهم براي گسترش صلح و ارتباطات جهاني به جوانان تکيه دارد

مصطفي هاشمي طبا: سلطاني‌فر نيروي توانمندي است

جوانان از قشرهاي تاثير گذار دولت ايران و دولت و ملت مصلح در جهان هستند

جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان سيستان و بلوچستان برگزار شد

وزير ورزش و جوانان: برنامه جدي من بهبود سن مديريتي ورزش کشور است

ترک عادتي که موجب مرض نيست!

در راه زندگي ، تند نران !

مسئوليت هر اتفاقي را به گردن بگيريد

پيام‌هاي ضد زن و ضد مرد؛ عامل بي‌انگيزگي دختر و پسر به ازدواج

ترک اعتياد با گياهان دارويي؛ سراب يا واقعيت

3 کليد براي پولدار شدن !

جوانان امروز، سالمندان فردا

براي موفقيت در زندگي اينها را بايد بدانيد

اين نشانه‌ها يعني خطر...

چگونه در زمان حال زندگي کنيم؟

دعوت سلطاني فر از مردم و جوانان به حمايت ‏از تيم ملي فوتبال؛ متحدتر از هميشه در کنار هم

چند مورد براي پيشرفت در کار

معاون وزير ورزش: «سازمان ملي جوانان» در حداقل زمان ممکن احياء مي‌شود

اجراي 27 برنامه در راستاي سياست‌هاي کلي خانواده/ ترويج ازدواج سالم در جوانان

دليل شما براي ازدواج چيست؟

شيوع مصرف سيگار در بين دانشجويان دختر دانشگاه‌ها

اعزام بيش از يک ميليون دانش‌آموز به اردوهاي راهيان نور در سال تحصيلي جديد

ايجاد بانک اطلاعاتي نياز سنجي اشتغال جوانان

آيا مي‌توانيد نشانه‌هاي ازدواج سالم را شناسايي كنيد؟

اين 9 ويژگي شما را تبديل به مدير موفق مي‌کند

از جشنواره فراغت جوانان روستايي و ورزشهاي مفرح چه خبر؟

آيا مشکل تورم حل شده‌است؟/ميراث دولت يازدهم براي اقتصاد ايران

نقش آفريني جوانان در مشارکت و راي اعضاي خانواده‌ در انتخابات

عضو کميسيون ملي ازدواج و خانواده: حوزه جوانان نيازمند کار ستادي و مطالبه گرانه است

برگزاري مجمع ملي ازدواج تا مهرماه