آخرین اخبار

شخصيت شناسي از روي شيوه راه رفتن انديشه

شخصيت شناسي از روي شيوه راه رفتن

  بزرگنمايي:

جوانان نيوز- شخصيت شناسي از روي شيوه راه رفتن شخصيت شناسي از روي شيوه راه رفتن , روان‌شناسان بيش از سه چهارم قرن است که مشغول مطالعۀ اين فرضيات هستند
و يافته‌هايشان نشان مي‌دهد که بيشترِ ما گرايش داريم که براساس سبک راه رفتنِ آدم‌ها، تفاسير بسيار مشابهي از شخصيتشان داشته باشيم.
بعد از مشاهدۀ ورود کسي به بار که اداي کابوي‌ها را درمي‌آورد، احتمالاً من و شما دربارۀ نوع شخصيتي که دارد اتفاق نظر داريم.
راه رفتن صحيحشيوۀ راه‌رفتن آدم‌ها، مثل چهره يا لباس‌هايشان براي ما معنادار است. ما از روي راه‌رفتن ديگران دربارۀ شخصيت و احساساتشان قضاوت مي‌کنيم.
اينکه مصمم و جدي هستند،يا بيخيال و سربه‌هوا، اينکه شاد و خوشحالند يا غمگين و عصباني.
البته تحقيقات متعدد روان‌شناختي نشان مي‌دهند قضاوتِ اکثرِ آدم‌ها دربارۀ شخصيتِ ديگران از روي شيوۀ راه رفتنشان غلط است،
اما يک گروه از انسان‌ها به شکلِ عجيبي در اين قضاوت‌ها ماهرند: قاتلاني که بيماري‌هاي رواني دارند.
اگر مردي را ببينيد که با تبختري شبيهِ جان وين1 وارد بار مي‌شود، ممکن است فکر کنيد که پسري سرسخت و معتمد به نفس است.
يا شايد فکرهايي بکنيد که کمي بي‌ادبانه باشد. در هر صورت، احتمالاً نمي‌توانيد
مانع نتيجه‌گيري درباره شخصيت او بر اساس گام برداشتنش بشويد.
روان‌شناسان بيش از سه چهارم قرن است که مشغول مطالعۀ اين فرضيات هستند و يافته‌هايشان نشان مي‌دهد
که بيشترِ ما گرايش داريم که براساس سبک راه رفتنِ آدم‌ها، تفاسير بسيار مشابهي از شخصيتشان داشته باشيم.
بعد از مشاهدۀ ورود کسي به بار که اداي کابوي‌ها را درمي‌آورد، احتمالاً من و شما دربارۀ نوع شخصيتي که دارد اتفاق نظر داريم.
و چه ويژگي‌هاي ديگري را مي‌توانيم از روي راه‌رفتن اشخاص بفهميم؟
به‌طرز عجيبي، بهترين کسي که مي‌توانيم اين سؤالات را از او بپرسيم، يک بيمار رواني است.
اما اين فرضيات چقدر دقيق هستند؟اجازه دهيد ابتدا به پژوهش‌هايي که دربارۀ راه‌رفتن و شخصيت انجام شده‌است نگاهي بيندازيم.
يکي از اولين تحقيقات را روان‌شناس آلماني، ورنر وُلف، در سال 1935 منتشر کرد.
او از پنج مرد و سه زن که لباس کار پوشيده بودند (تا ديگر خصوصيات شخصيت‌شان پنهان بماند) بدون اطلاع خودشان،
وقتي داشتند تمرين پرتاب حلقه مي‌کردند، فيلمبرداري کرد. سپس شرکت‌کنندگان آن فيلم‌ها را بازبيني کردند،
در حالي که سرهايشان از فيلم حذف شده بود. آن‌ها تفاسيري از شخصيت‌هاي يگديگر صرفاً بر اساس گام برداشتنشان ارائه دادند.
شخصيت شناسي از روي شيوه راه رفتناين مطالعه جزئيات جالبي را در نظر گرفته بود: براي مثال، صداي حلقه در فيلم مي‌بايست با صداي تيک تاک ميزانه‌شمار
استتار مي‌شد. مهم‌تر آن‌که وُلف پي برد که مشارکت‌کنندگانش صرفاً بر اساس شيوۀ راه رفتنشان برداشت‌هايي از يکديگر
داشتند و اتفاق نظر زيادي در قضاوت‌هايشان بود. براي مثال، توصيفاتي که به طور مستقل توسط مشارکت‌کنندگان
براي «سوژۀ شماره 45» داده شد را در نظر بگيريد:
«خودنما، ولي بي‌مايه»
«کسي که مي‌خواهد به هر قيمتي جلب توجه کند»
«غرور آگاهانه و عمدي، تحسين‌طلب»
«در درون نامطمئن، در تلاش براي مطمئن به نظر رسيدن براي ديگران»
« کسل‌کننده، تا حدودي تابع، نامطمئن»
شگفت‌انگيز به نظر مي‌رسد که شرکت‌کنندگان چنين برداشت‌هاي مشابهي از اين سوژه
و ديگر سوژه‌ها داشتند. البته با چنين نمونۀ کوچکي و احتمال اين‌که شرکت‌کننده‌ها بر اساس سرنخ ديگري
به جز نحوه راه‌رفتن پاسخ داده باشند، تحقيق اخير، مشکلاتي دارد.
( به علاوه شرکت کنندگان يکديگر را مي‌شناختند،
اگر چه در تشخيص اين که کي کدام است از روي فيلم ضعيف بودند)
آزمايش‌هاي مدرن پيچيده‌تر هستند. مخصوصاً به خاطر فناوري‌هاي ديجيتال که مي‌تواند
راه‌رفتن فردي را به نمايش نقطه‌روشن‌هاي ساده در پس‌زمينۀ سياه تبديل کند. نقطه‌هاي سفيد نشان‌دهندۀ حرکت
هر يک از مفاصل کليدي است.اين کار هر نشانۀ ديگري به جز حرکتِ راه‌رفتن آن‌ها را حذف مي‌کند.
تاب خوردن يا نوسان داشتنبا استفاده ازاين رويکرد، روان‌شناسان آمريکايي در اواخر 1980 فهميدند
که به طور عمده دو نوع راه رفتن وجود دارد که مي‌تواند با سبک حرکت جوانانه و بزرگسالانه توصيف شود.
سبک جوانانه ريتم فنري بيشتري دارد، در آن فرد پشتش را بيشتر تاب مي‌دهد، نوسانات بازو بيشتر است و قدم‌ها سريع‌تر.
درحالي که سبک بزرگسالانه سخت‌تر و کندتر و با خم‌شدنِ بيشتر به سمت جلو است.
مهم‌تر از همه اين که، راه رفتن لزوماً با سن راه‌رونده هم‌خواني ندارد: شما ممکن است
جواني با راه‌رفتني بزرگسالانه باشيد يا برعکس. به‌علاوه، مشاهده‌کنندگان تصور مي‌کردند افرادي که با سبکي جوانانه
راه مي‌روند شادتر و قدرتمندتر هستند. اين تصور حتي زماني که سن واقعي راه‌روندگان با آشکار شدن چهره‌ها و بدن‌هايشان
مشخص مي‌شد، به همين حالت باقي مي‌ماند.
شخصيت شناسي از روي شيوه راه رفتن
شخصيت شناسي از روي شيوه راه رفتنچنين تحقيقاتي مجدداً نشان مي‌دهد که مردم به راحتي و به طور مداوم در مورد ديگران
بر اساس ديدن روش راه رفتنشان قضاوت مي‌کنند. اما اين مطالعه به اين پرسش نمي‌پردازد
که آيا چنين مفروضاتي دقيق هستند يا نه. براي اين کار، بايد به مطالعه‌اي در انگلستان و سوئيس مراجعه کنيم
که همين چندسال پيش منتشر شده است. اين مطالعه رتبه‌بندي مردم از شخصيتِ خودشان را،
با فرضياتي مقايسه مي‌کند که ديگران بر اساس نمايش‌هاي «نقطه روشن» از راه رفتن آن‌ها دارند.
نتايج آن‌ها نيز نشان داد که دو سبک عمده در راه‌رفتن وجود دارد،‌ گرچه اين تحقيق آن دو سبک
را با اصطلاحاتي توصيف مي‌کند که کمي متفاوت است: به اولي، سبک آزاد و آسوده گفته مي‌شود
که ناظران آن را به‌عنوان علامتي براي ماجراجويي، برون‌گرايي، قابل‌اعتمادبودن و صميميت مي‌ديدند؛
ديگري سبکِ آهسته و آرام است که ناظران آن را نشانه‌اي از ثبات عاطفي تفسير مي‌کردند.
اما مهم‌تر از همه اين‌که، قضاوت‌هاي ناظران اشتباه بود: اين دو سبکِ متفاوتِ راه‌رفتن در واقع با اين صفات همبستگي
نداشت؛ يا حداقل بر اساس رتبه‌بندي راه‌روندگان از شخصيت خود، اين‌گونه نبود.
تصور غلطپيام اين تحقيقات آن است که ما راه‌رفتن افراد را مثلِ چهره، پوشش يا لهجۀ آن‌ها به‌مثابه منبعي
از اطلاعات تلقي مي‌کنيم که مرتبط است به اينکه آن‌ها چه نوع شخصيتي دارند. همين و بس؛
درحالي که شواهد نشان مي‌دهد با اين‌که ارزيابي‌هاي ما از چهره نسبتاً خوب است، معمولاً فرضيات غلطي بر اساس راه‌رفتن مي‌سازيم.
حداقل، اين وضعيتِ بيشتر قضاوت‌هايي است که داريم. اما نکتۀ شرورانۀ ديگري دربارۀ قضاوت‌هاي
ما درمورد همديگر بر اساس شيوۀ راه رفتنمان وجود دارد، نکته‌اي که به آسيب‌پذيري ما مربوط مي‌شود.
برخي از قديمي‌ترين يافته‌ها نشان داده که مردان و زناني که گام‌هايي کوتاه‌تر، تاب بازوي کمتر
و راه رفتن آهسته‌تري دارند احتمال مي‌رود آسيب پذيرتر به نظر مي‌رسند.
(به شباهت اين سبک راه‌رفتن با شيوۀ راه‌رفتن سالخوردگان در تحقيقات شخصيت توجه کنيد.)
مطالعه‌اي نسبتاً ناخوشايند در ژاپن که در 2006 منتشر شد، سؤالي از مردان پرسيد تا دامنۀ بحث را گسترش دهد.
شخصيت شناسي از روي شيوه راه رفتناين مطالعه از مردان ژاپني خواست بگويند که چقدر احتمال دارد با دانش‌آموزان دختر مختلفي
که در نمايش «نقطه روشن» يه تصوير کشيده شده‌اند، سر صحبت را باز کنند يا به بدنشان دست بزنند.
صرفاً بر اساس راه رفتن زن‌ها، مردها گرايش داشتند که بگويند احتمالاً بيشترِ آن‌ها ناخوانده سراغ زناني خواهند رفت
که ويژگي‌هاي شخصيتي آسيب‌پذيرتر دارند، مثلاً بيشتر درون‌گرا هستند يا از نظر احساسي متزلزل به نظر مي‌رسند.
نگران‌کننده‌تر اين که، تحقيقات نشان داده است که زندانيان دربندکشيده‌شده که درجۀ اختلالات رواني بالاتري دارند، به‌طور خاص در شناسايي
افرادي که در گذشته مورد حمله قرار گرفته‌اند دقيق‌تر هستند؛
آن هم تنها با ديدن کليپ‌هاي تصويري قدم‌زدنِ آدم‌ها در سالن. شخصيت شناسي از روي شيوه راه رفتن
به نظر مي‌رسد که برخي از زندانيان از اين توانايي به طور کامل آگاه بودند:
آن‌هايي که در اختلالات رواني درجه بيشتري داشتند، به طور خاص بيان کردند که هنگام قضاوت‌کردن دربارۀ آدم‌ها،
به راه رفتن آن‌ها توجه مي‌کنند. اين موارد با شواهد نقل‌شده تطبيق دارد. براي مثال مشهور است
که قاتلي زنجيره‌اي به نام تد باندي، گفته بود مي‌تواند «يک قرباني (زن) را از روي راه‌رفتنش در خيابان تشخيص دهد.»
تمام اين حوزۀ پژوهشي اين سؤال را به‌وجود مي‌آورد که آيا مي‌توانيد
سبک راه رفتنتان را طوري تعديل کنيد تا تأثيراتي که مي‌گذاريد را تغيير دهيد؟برخي تحقيقات نشان مي‌دهند شما مي‌توانيد ياد بگيريد طوري راه برويد که پيامِ آسيب‌ناپذيري ارسال کنيد
(تندتر با گام‌هاي بلندتر يا حرکات بازوي جسورانه‌تر) و اين‌که زنان به طور غريزي نشانه‌هاي اين سبک را زماني که
در محيط ناامن‌تري هستند، اتخاذ مي‌کنند. اما روان‌شناساني که نمايه‌هاي شخصيتي مرتبط با آن سبک‌هاي راه‌رفتنِ تند
يا آرام و با آرامش را بررسي کرده‌اند، مي‌گويند به هيچ وجه مشخص نيست که آيا اين مدلِ خاصِ راه‌رفتن را مي‌توان ياد گرفت يا نه.
پس احتمالا تلاش بسيار زياد براي تاثيرگذاري را نبايد توصيه کرد. در غير اين صورت ممکن است فقط به‌عنوان تلاشي ناموفق از
شجاعتِ ظاهريِ «آزمودني 45» در نظر گرفته شود، يا کاري شبيهِ آن کابوي متظاهر به غرور. شخصيت شناسي از روي شيوه راه رفتن
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

شما به اندازه کافي خوبيد و لايق بهترين ها هستيد

درباره اسيد پاشي چه کسي مسئول است

تست عشق و عاشقي

آيا نوشيدني هاي رژيمي واقعاً به کم شدن وزن کمک مي کنند؟

شاد نبودن و شاد نزيستن ايرانيان

هشدارهايي درباره انتخاب رشته دانشگاه

شخصيت شناسي از روي اهداي گل

تنهايي را فيتيله پيچ کنيد

شوخ طبعي؛ بالغانه ترين و سالم ترين ساز و کار دفاعي

اگر فاصله افتاده.....

فوايد شگفت انگيز چند دقيقه مطالعه در روز

موفقيت يعني...

عشق بي حد و مرز زوج ايراني سوژه شد

همه چيز ممکنه، فقط کافيه بهايش را بپردازيد

شکلات باعث جوش زدن مي‌شود؟

شخصيت شناسي برون گراي خجالتي کيست؟

دستورالعمل نوشيدني هاي تابستاني که بمب انرژي هستند

چراندانستن همه جواب ها ،چيز خوبيست؟

آيامي دانيد چگونه مي توان خوش بين بود؟

چطور با انگيزه بمانيم تا به هدف‌مان برسيم؟

بي نظمي را از سر راه تان برداريد

شخصيت شناسي از روي شيوه راه رفتن

شخصيت شناسي از روي کفش مورد علاقه شما

چگونه خاطره بد را از ذهن پاک کنيم؟

عادت‌هاي اشتباه در شست‌و‌شوي صورت را بشناسيد

از نارضايتي شغلي تا تغيير شغل

رابطه بين پيشرفت تحصيلي و IQ

آيا سونا براي سلامتي مفيد است؟

سخنراني «برايان تريسي» درباره رسيدن به موفقيت، در ايران

روياي دويدن انسان بر روي آب به واقعيت پيوست

تمرينات حافظه‌اي که يادگيري را ساده‌تر مي‌کنند

چرا خميازه سرايت ميکند؟

9 اشتباه که در دهه 30 زندگي مرتکب مي شويد

8 عادت ساده‌ي صبحگاهي که زندگي شما را متحول مي‌کند

روحيه بهتر ارزان بدست نمي آيد!

10 تا از ترسناک‌ترين وبسايت‌هاي اينترنتي!

همايش آينده شغلي فناوري اطلاعات برگزار مي شود

شيوه اي جديد براي درمان افسردگي فصلي

آبنبات لايک هم محبوب شد!

اگر نامزدتان 4 نشانه زير را دارد در تصميم تان تجديد نظر کنيد!!

با اين تکنيک هاي ارايشي دندان هاي خود را سفيدتر نشان دهيد

سدهاي شادي را کنار بزنيد!

ذهن سرگردان، موجب غمگيني مي‌شود

عادت هاي بدي که استعداد هاي شما را از بين مي برند

عادت هايي که خيلي هم بد نيستند

تاچه حد اهل خطر کردن هستيد ؟

تقسيم بندي انسانها از نظر دکتر شريعتي

در اين شرايط آب تني نکنيد

7 روش به اوج رساندن خلاقيت در ابتداي روز

15 حقيقت جالب در مورد «باب راس»، مجري برنامه لذت نقاشي