آخرین اخبار

شخصيت پولي شما چگونه است؟! خواندني

شخصيت پولي شما چگونه است؟!

  بزرگنمايي:

جوانان نيوز- شخصيت پولي شما , هر يک از الگوهاي خرج کردن پول نقاط قوت و ضعف خود را دارند.
هر يک از الگوهاي خرج کردن پول نقاط قوت و ضعف خود را دارند. از اين رو نيازي نيست پس از پر کردن
اين پرسش نامه رويه خود را به صورت اصولي تغيير دهيد، بلکه بحث بر سر مديريت
بهتر شرايط براساس شخصيت شما است. شخصيت پولي شما
هر يک از الگوهاي خرج کردن پول نقاط قوت و ضعف خود را دارند. از اين رو نيازي نيست
پس از پر کردن اين پرسش نامه رويه خود را به صورت اصولي تغيير دهيد،
بلکه بحث بر سر مديريت بهتر شرايط براساس شخصيت شما است. بايد نقاط قوت
و ضعف خود را شناسايي کنيد و آنگاه براساس اين نکات، درک بهتري از رويکردهاي مالي
خود به دست آوريد. طبيعي است که درک شرايط، بخش قابل توجهي از مسير مديريت
مالي را تسهيل خواهد کرد. شخصيت پولي شما
پرسش نامه زير به گونه اي طراحي شده است که پاسخ دادن به آن جذاب و مفرح باشد.
پاسخ به پرسش ها را آغاز کنيد و در پايان از نکات ارائه شده در خصوص هر شخصيت استفاده کنيد.
1 – بهترين توصيف از اتاق خواب فرزندتان چيست:الف- پر از اسباب بازي، کتاب و لباس است. اين اشيا به دقت مرتب شده اند
و شما عاشق خريد چيزهاي تازه براي کودک خود هستيد.
ب- تميز و مرتب است. جايي است که کودک در آن مي خوابد، وسائل شخصي اش
را قرار مي دهد و از تعداد محدودي کتاب يا اسباب بازي استفاده مي کند.
ج- همه چيز در آن پيدا مي شود؛ اعم از اشيا مفيد و به درد نخور.
د- تقريبا خالي است. علاقه زيادي به خريد لوازم نداريد، اما فضاي مناسبي
براي بازي و انجام کارهاي هنري وجود دارد.
ه- به صورت مناسبي تقسيم شده است. به طوري که هم وسائل کافي
براي کودک وجود دارد و هم فضاي بازي مناسبي در اختيار او قرار مي گيرد.
2 -در قرعه کشي فروشگاه ها برنده 10 ميليون تومان پول شده ايد؛ آن را چگونه خرج مي کنيد؟الف- تمام پول را براي سفري جذاب و خاطره انگيز صرف مي کنيد. يا آن را براي خريد لوازم خانه،
لباس، اسباب بازي براي فرزندتان و ديگر لوازم جذاب هزينه مي کنيد.
ب- پول به دست آمده را پس انداز مي کنيد.
ج- سعي مي کنيد پول را خرج خودتان نکنيد، بلکه با کمک آن بدهي ها را بازگردانيد.
د- پول را در حساب جاري خود واريز مي کنيد و آن را براي هزينه هاي زندگي صرف مي نماييد.
ه- نيمي از آن را در صندوق هاي موجود سرمايه گذاري مي کنيد. الباقي مبلغ
را نيز براي خريد لوازم جذاب يا سفر هزينه مي کنيد.
3 -هر چند وقت يک بار براي خودتان ولخرجي مي کنيد:الف- اغلب مواقع. نمي خواهيد اميال و نيازهاي خود را قرباني کنيد. پول را صرف خواسته هاي خانواده مي کنيد.
ب- پاسخ اين سوال را به درستي نمي دانيد. ترديد داريد که آيا خريدهاي کوچک خانه نيز ولخرجي محسوب مي شود.
ج- تلاش مي کنيد که به طور کلي از ولخرجي پرهيز کنيد. اما گاهي اوقات نمي توانيد مانع خود شويد.
د- بسيار کم ولخرجي مي کنيد. زماني که براي خريد مي رويد، به سرعت و در اولين فروشگاه خريد را انجام مي دهيد.
ه- گاه به گاه پول خود را در زمينه هاي مناسب خرج مي کنيد. در عين حال مراقب هستيد که بيش از اندازه ولخرجي نشود.
4- آيا تا به حال خرج شدن پول را از همسر خود پنهان کرده ايد؟الف- گاهي اوقات. اما هميشه کار به خوبي پيش نرفته و در مورد شيوه خرج شدن
پول ميان شما دلخوري و بحث به وجود آمده است.
ب- نه. با غرور کم هزينه بودن خود را به همسرتان نشان مي دهيد.
ج- بله، از انجام اين کار پشيمان هستيد.
د- بله اما نه به صورت عمدي. گاهي اوقات فراموش کرده ايد در اين باره توضيح دهيد.
ه- هرگز ميان شما شفافيت و صداقت کامل وجود ندارد.
5- چه احساسي درباره وام هاي بانکي يا خريد اعتباري داريد؟الف- عاشق آنها هستيد. به طور مداوم از آنها استفاده مي کنيد و سعي داريد بدهي ها را به موقع پرداخت کنيد.
ب- علاقه اي زياد به خريد کالاها با استفاده از بدهي نداريد. اما گاهي اوقات و در مواقع ضروري از آنها استفاده مي کند.
ج- سعي مي کنيد به طور کلي وام نگيريد و بدهي نداشته باشيد.
د- به اين روش علاقه مند هستيد، اما دانش و مهارت کافي براي مديريت بازگشت پول نداريد.
گاهي بازپرداخت اقساط را از ياد مي بريد.
شخصيت پولي شما
شخصيت پولي شماه- از نظر شما وام ها ابزاري مفيد هستند. مي توان در موارد مناسب از آنها استفاده کرد.
البته بايد تعادل بودجه و بازپرداخت دقيق را نيز مدنظر قرار دارد. شخصيت پولي شما
6- لوازم مورد نياز فرزندتان را از کجا خريداري مي کنيد؟الف- هر جا براي کودک بهتر باشد. چندان تفاوتي نمي کند که کالا با چه قيمتي و از کجا خريداري شده باشد.
ب- فروشگاه هاي اختصاصي کودکان بسيار گران هستند. لوازم مورد نياز را به صورت دسته دوم
و يا زير قيمت خريداري مي کنيد. اگر بخواهيد چيزي جديد بخريد، زمان زيادي را براي مقايسه
فروشگاه ها و يافتن بهترين گزينه صرف مي کنيد. شخصيت پولي شما
ج- بستگي دارد. گاهي اوقات به آساني وسيله مورد نياز را مي خريد و گاه سخت گيرتر هستيد.
د- وسايل مورد نياز را به سرعت خريداري مي کنيد. به همين دليل اغلب موارد با مشکلاتي
از قبيل کوچک شدن لباس يا کفش کودک مواجه مي شويد.
ه- پس از مقايسه قيمت و يافتن مکان هاي مناسب خريد مي کنيد. اما هميشه کالاهاي مناسب
و نو را براي کودکتان تهيه مي کنيد. در اين کار آينده را نيز مورد توجه قرار مي دهيد.
7 -فرزند شما 3 ساله شده است، جشن تولد او را توصيف کنيد.الف- همه را دعوت کرده ايد. غذاي زيادي تهيه کرده و لوازم تفريح فراواني آماده کرده ايد.
اما در پايان جشن متوجه شده ايد که پول زيادي خرج شده است.
ب- بودجه اي دقيق براي مهماني در نظر گرفته ايد. مهماني شما مديريت شده،
سرخوشانه و کم هزينه است. اما برخي افراد را دعوت نکرده ايد و اين مساله باعث دلخوري شده است.
ج- کاهش هزينه ها را مدنظر داشته ايد و سعي کرده ايد همه چيز را به صورت ارزان مديريت کنيد.
اما در نهايت مهماني چندان جذاب از کار در نيامده است.
د- مهماني را در لحظات آخر تنظيم کرده ايد. در روز مهماني به سرعت براي خريد رفته ايد
و لوازم و غذاها را تهيه کرده ايد. در نتيجه برخي موارد را از ياد برده و هزينه زيادي را نيز متحمل شده ايد.
ه- مطابق برنامه اي دقيق از پيش همه چيز را در نظر گرفته ايد. براي مواردي که کار با اشکالي مواجه شود،
يک برنامه جايگزين داشتيد و به همين دليل مهماني موفق از کار در آمده است.
هزينه ها نيز مطابق با بودجه صورت پذيرفته است. شخصيت پولي شما
8- فرزند شما براي خريدن يک کالا مي خواهد تجارت کودکانه اي انجام دهد. واکنش شما چيست؟الف- کالاهايي را که مي خواهد براي کسب درآمد بفروشد، يک جا از او مي خرم.
اين به مانند يک هديه است که فرزندم مي تواند با پول آن به آرزويش برسد.
ب- به او کمک مي کنم که بودجه مناسبي طراحي کند. نيازهاي او را مي سنجم
و آنگاه در مسير کار نيز در کنار او هستم. شخصيت پولي شما
ج- او را تشويق مي کنم که تا جايي که مي تواند تجارت کند. اما بعد دچار عذاب وجدان مي شود
و اين مساله مرا نگران مي کند.
د- يکي از اجناس او را خودم مي خرم، اما بقيه کار را به مهارت خود او واگذار مي کنم.
تصورم اين است که او بايد خودش با اين موقعيت مواجه شود.
ه- يکي از اجناس او را خودم مي خرم و آنگاه در کنار هم براي کسب و کار موفق برنامه ريزي مي کنيم.
مسير مديريت مالينقاط قوت و ضعف خود را شناسايي کنيد تادرک بهتري از رويکردهاي مالي خود به دست آوريد
تحليل پاسخ هاي شمااگر بيشتر گزينه الف را انتخاب کرده ايد:شخصيتي خودانگيخته، دست و دلباز و پرمحبت داريد. مي خواهيد حداکثر لذت را در زندگي ببريد
. از چالش هاي جديد استقبال مي کنيد و از تغيير نمي ترسيد.
نقاط قوت:پول شما را نگران نمي کند و به هر حال به زندگي رويکرد مثبتي داريد.
کيفيت تجارت براي شما اهميت زيادي دارد و اين امر به شادماني شما کمک مي کند.
نقاط ضعف:ممکن است ولخرجي کنيد و در زمان مواجه شدن با چالش ها کنترل شرايط را از دست بدهيد.
به علاوه ممکن است به اشيا اهميت زيادي بدهيد و مرتبا به خريد آنها بپردازيد. امري که شما را به سختي مي اندازد.
استراتژي هاي بهبود:بهتر است کنترل احساسات و اميال آني خود را جدي بگيريد. براي اين کار از قرار گرفتن در موقعيت هايي
که ممکن است باعث وسوسه شدن شما شوند خودداري کنيد. البته اين امر به معناي محدوديت
بيش از اندازه نيست. بلکه صفا بايد با دقت بيشتري خرج کنيد و به نيازهاي بلند مدت خود نيز توجه داشته باشيد.
اگر بيشتر گزينه ب را انتخاب کرده ايد:شما فردي مسئوليت پذير، منظم و دقيق هستيد. به ساختارها و رويه ها اهميت زيادي مي دهيد
و کاملا براساس برنامه عمل مي کنيد. تصميمات شما با دقت اخذ مي شوند و به همين
دليل برنامه ريزي در اولويت زندگي شما قرار دارد. شخصيت پولي شما
نقاط قوت:روش زندگي شما احتمال ولخرجي را از بين مي برد. توانايي زياد شما در وفاداري نسبت
به بودجه باعث آهنگ مناسب در زندگي مالي شما مي شود. از اين روز پس از انداز کردن نيز برايتان دشوار نيست.
نقاط ضعف:زياده روي در رويه هاي منظم ممکن است باعث خساست و بي توجهي به نيازهاي شخصي
و خانوادگي شود. پرهيز از پذيرش تغيير نيز احتمال باقي ماندن در مسير نادرست را افزايش مي دهد.
استراتژي هاي بهبود:انعطاف پذيري خود را افزايش دهيد. به ياد داشته باشيد
که زندگي در تحول مداوم است و از اين رو بايد براي تغييرات آمادگي داشته باشيد.
نيازهاي خود را جدي بگيريد. ارزش زندگي در لحظات خوش آن است و نظم
و پس انداز به تنهايي براي خوشبختي کافي نيست.
اگر بيشتر گزينه ج را انتخاب کرده ايدشخصيت انعطاف پذيري داريد، نسبت به موقعيت هاي جديد هوشيار هستيد
و آماده ايد ايده ها و راه هاي جديدي را امتحان کنيد. سازگاري شما با محيط نيز بالا است
و مي توانيد به سرعت با شرايط جديد تطبيق يابيد.
نقاط قوت:مي توانيد در مواقع لزوم به خوبي پس انداز کنيد و اگر لازم باشد
به ميزان ضروري پول خرج کنيد. اين رويکرد رفاه مناسبي را براي شما و خانواده به ارمغان مي آورد.
نقاط ضعف:قابليت انعطاف ممکن است نوعي سرگرداني و عملکرد افراطي را به دنبال داشته باشد.
از سوي ديگر اگر تحليل اشتباهي از شرايط داشته باشيد، در نهايت با دشواري مواجه خواهيد شد؛
چرا که مي توانيد با شرايط تطبيق يابيد و اين سازگاري در صورت درک نادرست به نتايج نامطلوبي مي انجامد.
استراتژي هاي بهبود: به وجوه عاطفي تصميمات خود توجه داشته باشيد. حتما براي شما پيش آمده است
که به ناگهان خارج از رويه عمل کرده و پول خود را در مسيرهاي نامتعارفي خرج کرده باشيد.
از اين رو بايد از قرار گرفتن در موقعيت هايي که سبب تحريک عواطف و خريد بيهوده مي شود
خودداري کنيد. شما نيز به مانند ديگر افرادي ولخرج ممکن است
با دردسر روبرو شويد. کنترل جريان پولي براي موفقيت شما اهميت ويژه اي دارد.
اگر بيشتر گزينه د را انتخاب کرده ايدتمرکز زيادي روي ايده ها داريد و خلاقيت شما بالا است. توانايي خيال پردازي خوبي داريد
و مي توانيد آينده را با دقت زيادي پيش بيني کنيد. نسبت به زندگي رويکردي آرام و منطقي داريد
که به شما نيروي مناسب براي ادامه مسير را مي دهد.
نقاط قوت:شامه خوبي براي شناسايي خطرات و رها شدن از دردسرها داريد. همچنين در برابر فشارها
و اميال آني مقاومت خوبي داريد و مي توانيد نسبت به ايده هاي خود وفادار بمانيد.
نقاط ضعف:کارها را به تعويق مي اندازيد و اين باعث ضرر و زيان شما مي شود. از برنامه ريزي چندان استقبال نمي کنيد
و تصور شما بر اين است که در انجام آن موفق نخواهيد بود.
استراتژي هاي بهبود: برنامه ريزي را در اولويت قرار دهيد. به دقت زندگي خود را مرور کنيد
و پس از يافتن ارزش ها و نقاط بااهميت، اهداف خود را تعيين کنيد. آنگاه براي دستيابي به اين اهداف
برنامه اي دقيق را تدوين نماييد. بودجه بندي نيز نکته ديگري است بايد مورد توجه ويژه شما قرار داشته باشد.
انجام اين کار بسيار آسان تر از آني است که فکر مي کنيد. تنها بايد گام نخست را برداريد.
اگر بيشتر گزينه ه را انتخاب کرده ايدشما فردي منظم، مسوول، واقع گرا و کاردان هستيد. به خوبي مسير کارها را تحليل
و با برنامه ريزي و اطمينان آنها را به انجام مي رسانيد. شخصيت پولي شما
نقاط قوت:در بسياري از زمينه ها مديريت خوبي روي زندگي خود داريد. به خوبي خرج کرده و به ميزان نياز پس انداز مي کنيد.
نقاط ضعف:با آنکه نقاط ضعف شما چندان زياد نيست، اما به هر حال نکاتي وجود دارد که شايسته توجه است.
به طور مثال، ممکن است گاهي کارها را از آنچه نياز است آرام تر انجام دهيد.
استراتژي هاي بهبود:به سرمايه گذاري بيشتر اهميت دهيد. پس از بررسي دقيق گزينه ها پس انداز خود را در بازارهاي سوده
سرمايه گذاري کنيد. به علاوه بر سرعت انجام امور بيفزاييد تا موقعيت هاي مناسبي که پيش روي
شما قرار مي گيرند، به سادگي از دست نروند. شخصيت پولي شما
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

طرز تهيه فرني سه رنگ

شارژ تلفن همراه با نوشيدني‌ها

يک بار براي هميشه تنبلي را کنار بگذاريد

مرز باريک خبر گرفتن از يکديگر و فضولي

به اين دلايل، مودم را هنگام خواب خاموش کنيد!

درس هايي مهم، براي داشتن زندگي بهتر

سيگار با پوست و زيبايي ما چه مي‌کند؟

کار و استرس، شما را هم از زندگي انداخته؟

چرا کمال گرايي چيز خوبي نيست؟

نکاتي درباره خودباوري، انگيزه و اعتماد به نفس

هنجاريابي مقياس اعتيادپذيري و سوء مصرف مواد به منظور شناسائي افراد مستعد سوء مصرف مواد در بين دانشجويان

هويت جنسي چيست؟

چرا فوت کردن شمع براي سلامتي خطرناک است؟

منفي بافي و منفي بيني را کنار بگذاريد

با اين نشانه‌ها، رابطه عاطفي‌تان دوامي ندارد

تاثير مديريت شبکه‌هاي اجتماعي در موفقيت

مواد خوراکي تقويت کننده سيستم ايمني را بشناسيد

شخصيت پولي شما چگونه است؟!

پول واقعا شادي‌ مي‌آورد

پژوهش هايي درباره‌ي خيانت؛ خيلي دور، خيلي نزديک

شخصيت شناسي افراد از روي نحوه حمام کردن شما!

چرا بايد «عذرخواهي کردن» را ياد بگيريم؟!

مام ضد عرق بهتر است يا اسپري ضد عرق؟!

براي صبحانه بهتر است چه بخوريد؟

کارهايي که اگر انجام ندهيد حتما پشيمان خواهيد شد

در وجودمان چه مي کاريم؟

بفرمائيد «الاغ برگر»!

کلاغ ها آينده نگر تر از انسان هستند

صندوق هاي مهاجم، بلاي جان مديران شرکت ها

تقويت تمرکز وحافظه باخوردن بلوبري

اين ويتامين ها مغز شما را به کامپيوتر تبديل مي کند

بدون دوست، هرگز!

چرا موفق‌ ترين افراد بيشتر مورد تنفر قرار مي‌گيرند؟

دانش "راز": آيا واقعا "درخواست از جهان" نتيجه بخش است؟

ساده باش، اما ساده لوح نباش!

شخصيت شناسي از روي حرکات دست

ماهيت لذت چيست؟

آنچه فاتحان موفقيت را متمايز مي‌کند...

سلفي هاي خود را اين گونه به استيکر تبديل کنيد

عواقب خطرناک مسواک نزدن

شتاب‌دهي به کارها با کمک قانون نيوتن!

10 اسرار علمي حل نشده در سال 2017

3 تست روانشناسي جديد

همه چيز درباره تغيير صدا در بلوغ

نکته هاي مهم براي روزهاي آخر کنکور

گل‌هايي که بر باد مي‌دهند ...

بي حوصله نباش!

براي حفظ جايگاهم بايد عجله کنم؟

با اين 10 نکته، شغل مورد نظرتان را بيابيد

چطور هنگام انتقاد آرامش خود را حفظ کنيم؟