آخرين مطالب

شخصيت شناسي افراد از روي اين 11 نشانه کوچک نوآوري

شخصيت شناسي افراد از روي اين 11 نشانه کوچک

  بزرگنمايي:

جوانان نيوز- شخصيت شناسي با 11 نشانهشخصيت شناسي با 11 نشانه , زبان بدن و نوع لباس پوشيدن تنها مي‌تواند تا 70 درصد از شخصيت افراد را آشکار کند
و براي شناخت دقيق ويژگي‌هاي فردي انجام مصاحبه باليني ضروري است.
واژه شخصيت در زبان روزمره معاني مختلفي دارد. به طور مثال وقتي گفته مي‌شود فردي باشخصيت است
اغلب درجه کارايي و جاذبه اجتماعي‌اش مد نظر قرار مي‌گيرد. به طور معمول در پرورش شخصيت
به شخص برخي مهارت‌هاي اجتماعي آموزش داده مي‌شود تا وي بتواند وضع ظاهري و شيوه
سخن گفتنش را بهبود بخشيده و واکنش مطلوب را در ديگران برانگيزد.
گاهي کلمه شخصيت براي توصيف بارزترين ويژگي شخص به کار مي‌رود. روان شناسان هنگام بحث در مورد
شخصيت بيشتر از هر موضوعي به تفاوت‌هاي فردي توجه دارند. منظور از تفاوت‌هاي فردي ويژگي‌هايي است
که فرد را از اشخاص ديگر متمايز مي‌کند. روان شناسان در تعريف دقيق شخصيت اتفاق نظر ندارند.
مفهوم شخصيتلاله شهيدي دکتراي روانشناسي عمومي و مشاور نوجوان و خانواده اظهار کرد:
لغت شخصيت در زبان لاتين Personality است که ريشه در کلمه لاتين Persona دارد،
Persona به نقابي گفته مي‌شود
که بازيگران تئاتر در يونان قديم به صورت خود مي‌زدند که معناي آن به مرور گسترده‌تر شد
و نقشي را که بازيگر ايفا مي‌کرد، در بر مي‌گرفت. شخصيت شناسي با 11 نشانه
وي بيان کرد: مفهوم اصلي و اوليه شخصيت تصويري صوري و اجتماعي است که بر اساس نقشي که فرد در جامعه اجرا مي‌کند،
ترسيم مي‌شود. در واقع فرد به اجتماع خود شخصيتي را ارائه مي‌کند که جامعه بر اساس آن وي را ارزيابي مي‌کند.
اين دکتراي روانشناسي عمومي افزود: شخصيت بر اساس صفات بارز، مسلط يا شاخص فرد هم تعريف مي‌شود؛
بنابراين مي‌توان گفت: افراد داراي شخصيت برونگرا، درونگرا يا پرخاشگر و امثال آن‌ها هستند.
شهيدي عنوان کرد: نگاهي اجمالي به تعاريف شخصيت نشان مي‌دهد که تمامي معاني شخصيت را نمي‌توان
در يک دربرگيري خاص پيدا کرد بلکه تعريف شخصيت بستگي به نوع نظريه هر روانشناس دارد.
وي با بيان اين که «کارل راجرز» شخصيت را يک خويشتن سازمان يافته معرفي مي‌کند
که محور تمام تجربه‌هاي وجودي است، تاکيد کرد: «آلپورت» از شخصيت به عنوان يک مجموعه
عوامل دروني که تمام فعاليت‌هاي فردي را جهت مي‌دهد، نام مي‌برد.
مجموعه‌اي سازمان يافته از عاداتاين مشاور نوجوان و خانواده تصريح کرد: «واتسون» شخصيت را مجموعه‌اي سازمان يافته از عادات مي‌پندارد
و «اريکسون» مي‌گويد که رشد انسان از يک سلسله مراحل و وقايع رواني- اجتماعي ساخته شده
که شخصيت انسان تابع نتايج آن‌ها است.
شهيدي گفت: «جورج کِلي» از روانشناسان معاصر شخصيت را روش هر فرد را در جستجو براي تفسير معاني زندگي مي‌داند
و فرويد عقيده دارد که شخصيت از نهاد، خود و فراخود ساخته شده است. شخصيت شناسي با 11 نشانه
شکوفه اويارحسيني کارشناس ارشد مشاوره خانواده درباره تعريف شخصيت گفت:
شخصيت الگوي باثبات و قابل پيش بيني رفتار، تفکر و هيجان فرد در زندگي روزمره است
که در واقع ترکيبي از ژن و محيط اطراف محسوب مي‌شود که تا 18 سالگي قابل تثبيت است.
شهيدي بيان کرد: فهميدن شخصيت افراد در يک نگاه زياد جنبه علمي ندارد. زيرا براي اينکه بتوانيم
به شخصيت بنيادي يک فرد پي ببريم بايد تعامل بيشتري با وي داشته باشيم.
شخصيت شناسي از روي دست خطاين دکتراي روانشناسي عمومي عنوان کرد: طبق تحقيقات National Pen Company افرادي
که دست خط ريزي دارند اغلب دقيق، درسخوان و خجالتي هستند در حاليکه اشخاصي که درشت مي‌نويسند
بيشتر برونگرا و اجتماعي هستند يا سعي در جلب توجه ديگران دارند.
شهيدي افزود: افرادي که موقع نوشتن فشار بيشتري بر قلم خود مي‌آورند اشخاصي جدي بوده
و آن‌هايي که به طور معمول تمايل به همدلي داشته و در مقايسه با ديگران حساس‌تر هستند
فشار کمتري هنگام نوشتن بر روي قلم خود وارد مي‌کنند.
اويار حسيني عنوان کرد: افرادي که نام و فاميلي خود را در امضاي خود مي‌نويسند
يا از خطوط منحني استفاده مي‌کنند داراي انعطاف‌پذيري بيشتري در مقايسه با اشخاصي
که خطوط شکسته را به کار مي‌برند، هستند.
شخصيت شناسي از روي رنگ‌هااين مشاور نوجوان و خانواده تاکيد کرد: افرادي که بيشتر لباس‌هايي به رنگ سياه انتخاب مي‌کنند
اغلب حساس، هنرمند و انسان‌هايي دقيق به جزئيات هستند. طرفداران رنگ قرمز اشخاصي کمال گرا
و سخت کوش به شمار مي‌آيند. علاقمندان به رنگ سبز مهربان و وفادار هستند. اشخاصي که بيشتر رنگ سفيد
را بر مي‌گزينند افرادي منطقي بوده و بيشتر کارهايشان را به صورت سازمان يافته و منظم انجام مي‌دهند.
طرفداران رنگ آبي نيز افرادي حساس، ثابت قدم و نسبت به ديگران با ملاحظه هستند.
شخصيت شناسي از روي نحوه لباس پوشيدناويارحسيني اظهار کرد: به طور مثال فردي که در جامعه شلوار پاره مي‌پوشد، مي‌تواند نشان دهنده
هنجار شکني يا گرايش وي به خودنمايي باشد. همچنين امکان خودزني چنين شخصي در موقعيت‌هاي اضطرابي نيز وجود دارد.
شخصيت شناسي از روي نحوه غذا خوردناين کارشناس ارشد مشاوره خانواده افزود: اشخاصي که هنگام خوردن خورشتي مانند قورمه سبزي
تمايل به خوردن گوشت دارند، نسبت به ديگران افرادي هيجان مدارترند. همچنين آنهايي که سبزي خورشت
را براي خوردن انتخاب مي‌کنند، انسان‌هايي آرام‌ترند. شخصيت شناسي با 11 نشانه
شخصيت شناسي از روي جويدن ناخن‌هاشهيدي تصريح کرد: حالات اضطرابي مثل ناخن جويدن يا رفتار‌هاي تکراري متمرکز بر بدن مسائل زيادي
را درباره شخصيت شما بازگو مي‌کند. واکنش شما نسبت به موقعيت‌ها، با کشيدن موها،
جويدن ناخن‌ها يا خاراندن پوست مي‌تواند نشان دهنده بي صبري، نااميدي، خستگي يا نارضايتي باشد.
وي اظهار کرد: در تحقيقي ثابت شده است که افرادي که ناخن خود را مي‌جوند
داراي شخصيت کمال گرا، عصبي و هيجان زده هستند. شخصيت شناسي با 11 نشانه
شخصيت شناسي با 11 نشانه
شخصيت شناسي با 11 نشانهشخصيت شناسي از روي کفشاين دکتراي روانشناسي عمومي بيان کرد: بنا به گفته اِمري گليس از دانشگاه کانزاس
تنها با ارزيابي رنگ، سبک، قيمت و شرايط کفش فرد قادر است تا 90 درصد به جنبه‌هاي شخصيتي
صاحب آن پي ببرد، کفش‌ها مي‌توانند نشان دهنده وابستگي سياسي، جنسيت
(منظور روحيه افراد است مانند زني که روحيه مردانه دارد) يا حتي سن فرد باشد.
شخصيت شناسي از روي رنگ چشمشهيدي افزود: چشم‌هاي فرد مي‌تواند گوياي ويژگي‌هاي دروني فرد باشد. چشم‌ها نشان دهنده افکار
و احساسات فرد هستند. طبق تحقيقات صورت گرفته افراد با چشمان آبي در مقايسه
با اشخاصي که چشمان تيره‌تر دارند کمتر به دل مردم مي‌نشينند.
وي گفت: افرادي که در هنگام رويارويي با شما کمتر تماس چشمي برقرار مي‌کنند
کمبود اعتماد بنفس داشته و اراده آن‌ها نسبت به ديگران ضعيف است.
شخصيت شناسي از روي وقت شناسياين مشاور نوجوان و خانواده بيان کرد: اينکه چقدر دير يا زود به قرار ملاقات يا جلسه کاري مي‌رويم
برداشت منفي يا مثبت از شخصيت فرد در ذهن ديگران باقي مي‌گذارد. دير آماده شدن
براي يک قرار مهم از شما يک برداشت منفي به جا مي‌گذارد در حاليکه زود حاضر شدن سر قرار ملاقات،
شما را فردي با ملاحظه نسبت به وقت ديگران و از نظر ذهني شخصي منظم و خود انگيخته معرفي مي‌کند.
شخصيت شناسي از روي نحوه‌ي دست دادنشهيدي عنوان کرد: آن دسته از افرادي که قوي و محکم دست مي‌دهند، داراي اعتماد به نفس
و شخصيتي قوي و مطمئن هستند. از سوي ديگر اين گونه اشخاص برونگرا هستند
و به راحتي احساساتشان را نشان مي‌دهند. همچنين آن‌ها تمايلي به آرام بودن نيز ندارند.
وي درباره‌ افرادي که در هنگام دست دادن ضعيف دست مي‌دهند و سريع دست خود را مي‌کشند،
افزود: اين گروه از اشخاص اعتماد به نفس ضعيفي داشته و در تمام امور زندگي تمايل دارند که راهي آسان را پيدا کنند.
شهيدي يادآور شد: دست دادن به تنهايي مي‌تواند نشان دهد که شخص، فردي سرد
و کناره گير است يا اين که قصد دارد با شما دوستي صميمانه برقرار کند. شخصيت شناسي با 11 نشانه
شخصيت شناسي از روي چهرهاين کارشناس ارشد مشاوره خانواده بيان کرد: ظاهر چهره افراد نيز مي‌تواند معرفي کننده شخصيت آن‌ها باشد.
اشخاصي که خودخوري مي‌کنند اغلب لاغر بوده و افرادي که خوش مشرب و اجتماعي هستند به طور معمول چاق هستند.
شخصيت شناسي از روي مدل آرايشاويار حسيني تاکيد کرد: برخي از افراد روي لب يا دندان خود نگين مي‌گذارند که با اين کار سعي
در جلب توجه ديگران دارند. اين گونه اشخاص اغلب داراي شخصيت نمايشي هستند.
وي تصريح کرد: اشخاصي که داراي شخصيت خودشيفته هستند به طور معمول آرايش ملايم تري نسبت به سايرين دارند.
اويارحسيني يادآور شد: زبان بدن، نوع لباس پوشيدن و ساير موارد ذکر شده تنها تا 70 درصد مي‌تواند
گوياي شخصيت فرد باشد؛ بنابراين براي شناخت کامل شخصيت و ويژگي‌هاي فردي انجام مصاحبه باليني
و گرفتن شرح حال از شخص، ضروري است. شخصيت شناسي با 11 نشانه
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

کیبورد مک بوک پرو 2018 اپل با غشاء سیلیکونی از نفوذ گردوغبار جلوگیری می‌کند

مایکروسافت سرفیس‌ فون و اندرومدا را رها نکرده است

سریع ترین سفر فضاپیمای باری پروگرس

خودروهای خودران دایملر و بوش از پردازنده انویدیا استفاده می‌کنند

مایکروسافت برای مقابله با اسلک، نسخه رایگان تیمز را معرفی کرد

برترین ابررایانه‌های جهان از سیستم عامل لینوکس بهره می‌برند

سامسونگ بزرگ‌ترین واحد تولید گوشی را در هند راه‌اندازی کرد

دوچرخه مرسدس بنز استایل، رونمایی شد

سیستم کامپیوتری مبتنی بر هوش مصنوعی، کارمند شرکتی را اخراج کرد

مایکروسافت فردا از سرفیس اقتصادی خود رونمایی می‌کند

ابتکار جالب Q-Plug برای گرم‌ کردن پیشرانه در زمستان

مدل جدید موتورسیکلت هوندا سوپرکاب رونمایی شد

پیشرفت فناوری، لذت تماشای جام‌جهانی را نسبت به قبل بهتر کرده است

انسولین خوراکی: راهی جایگزین برای تزریق روزانه بیماران دیابتی‌

پنتاکس از لنز 50 میلی‌متری f/1.4 SDM AW رونمایی کرد

شیائومی سرمایه‌ی 4.7 میلیارد دلاری را در عرضه اولیه سهام کسب کرد

یادآوری ایمیل‌های مهم در جی‌میل با هوش مصنوعی

این لپ‌تاپ 128 گیگ رم و 6 ترابایت حافظه دارد/ عکس

تدوین نهایی استاندارد مستقل 5 جی

آغازبکار پلاک‌های دیجیتال خودرو در کالیفرنیا / عکس

معرفی 8 گوشی هوشمند ناچ‌دار روز جهان

قابلیت جدید روی آیفون، حتی تیم کوک را نیز به وجد آورده است

کورتانای مایکروسافت در صدر دستیاران شخصی مجازی در بخش انترپرایز

خداحافظی همیشگی با صندوق‌های پست سنتی و پست‌چی‌ها از طریق «هاب» آمازون

استراتژی جدید ال‌جی در بخش موبایل با تمرکز روی عمربیشتر گوشی و آپدیت متداوم

راه‌اندازی جستجوی آنلاین با دوربین گوشی از طریق بینگ مایکروسافت

ساعت هوشمند سامسونگ گی‌یر اس 4 در ایفا 2018 رونمایی می‌شود

اجاق گازي که تلفن همراه شارژ مي‌کند!

عينک هوشمندي که زمان استراحت شما را معين مي کند!

تلويزيون هايي که بيننده را مي بينند!

تلفن همراه، جايگزين کليد منازل مي‌شود

اينتل پردازنده‌ هاي جديدي از خانواده کبي ليک معرفي کرد

کنار گذاشتن افکار منفي، با حذف باورهاي غيرمنطقي

پنج کاري که در پنج دقيقه به مدت پنج روز خوشحالتان مي کند!

10 کار کوچکي که افراد موفق هر روز انجام مي‌دهند

دست شما در جيب کيست؟

حقايقي که اغلب زوج ها ناديده مي گيرند

رابطه عاشقانه تان با اين نشانه ها به پايان رسيده است، مراقب باشيد!!

ريزش موي شديد را اينگونه ريشه کن کنيد!

يک روش عالي براي ارتقاي اعتماد به نفس

چطوري بگم دوستت دارم

7 روش به اوج رساندن خلاقيت در ابتداي روز

برنامه‌ کنسرت هاي شهرستان - 96 جديد

برنامه کنسرت هاي 96 تهران

برنامه سينماهاي تهران 96 جديد

برنامه تئاتر هاي 96 تهران - جديد

اشتباهات مشترک بين ما

افراد «چاق با پوست سفيد» بخوانند

خود را با ديگران مقايسه نکنيم

به اين ميهمان خوشامد نگوييد!